עמוד:ב25

ברכת השבת בקיבוץ משמרות ברוך בואך , שבת , בואך ברוך , הביאי נא עמך את המרגוע , את השלוה , שלאחר שבוע רב פנים של המולת עמל , את החלל , שבתוכו אפשר לרקום אינסוף של חלומות , ביחד ולבד , את שעת המחילות שבה נוכל לשמוע את פעימות לבו של הזולת . שבת , ברוך בואך , ברוך בואך , ברוך נרך . ברכה מקיבוץ משמרות , מתוך : מעין הברכות , הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי שאלות מנחות : . 1 קראו את הקטע וסמנו בו את הדברים שלקראתם מצפים אנשי קיבוץ משמרות עם בואה של השבת . . 2 בחלק הראשון של השיעור התייחסנו לקדושת השבת , להפיכתה לשונה מיתר הימים – במה מייחדים אנשי הקיבוץ את השבת - איך הם הופכים אותה לשונה ? . 3 מדוע השבת מייצגת רוגע ושלווה , ואיך התנאים הללו מחזקים את הקהילתיות ? . 4 האם הייתם מאמצים את ברכת השבת הזו ? אם כן - איך תוכלו לגרום לכך שגם השבת שלכם תאפשר לכם " לשמוע את פעימות לבו של ? "הזולת אם לא – הציעו ברכת שבת משלכם . . 5 האם גם טקסט זה מייצג את הנבדלות של השבת משאר ימות השבוע ? כיצד ? קבלת שבת – מקובלי צפת במאה 16-ה הנהיגו את קבלת השבת , המתקיימת בערב שבת , וכוללת פיוטים ומזמורי תהילים המושרים בבית הכנסת . בקהילות יהודיות שונות חדשו את קבלת השבת , ובחרו לשמור על כניסת השבת עם תוכן המתאים לחיי הקהילה שבה נעשה הטקס . שבת בקיבוץ . יוחנן סימון

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר