עמוד:א47

תפילת שמונה עשרה / עמידה ברכות שבח ברכת האבות ברוך אתה יהוה , אלהינו ואלהי אבותינו , אלהי אברהם , אלהי יצחק ואלהי יעקב . האל הגדול , הגבור והנורא , אל עליון , גומל חסדים טובים , קונה הכל , וזוכר חסדי אבות , ומביא גואל לבני בניהם למען שמו , באהבה . מלך עוזר ומושיע ומגן . ברוך אתה יהוה , מגן אברהם . גבורות האל : אתה , גבור לעולם , אדני . מחיה מתים אתה , רב להושיע . בקיץ : מוריד הטל . בחורף : משיב הרוח ומוריד הגשם . מכלכל חיים בחסד , מחיה מתים ברחמים רבים , סומך נופלים , ורופא חולים , ומתיר אסורים , ומקים אמונתו לישני עפר . מי כמוך בעל גבורות , ומי דומה לך , מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה . ונאמן אתה להחיות מתים . ברוך אתה יהוה , מחיה המתים . קדושת האל אתה קדוש ושמך קדוש , וקדושים בכל יום יהללוך סלה . ברוך אתה יהוה , האל הקדוש . ברכות הבקשה בקשות על הפרט דעת : אתה חונן לאדם דעת , ומלמד לאנוש בינה . ( ו ) חננו מאתך חכמה בינה ודעת . ברוך אתה יהוה , חונן הדעת . תשובה : השיבנו אבינו לתורתך , וקרבנו מלכנו לעבודתך , והחזירנו בתשובה שלמה לפניך . ברוך אתה יהוה , הרוצה בתשובה . סליחה : סלח לנו אבינו כי חטאנו , מחל לנו מלכנו כי פשענו , כי אל טוב וסלח אתה . ברוך אתה יהוה , חנון המרבה לסלח . גאולה : ראה נא בענינו , וריבה ריבנו . ומהר לגאלנו גאלה שלמה למען שמך , כי אל גואל חזק אתה . ברוך אתה יהוה , גואל ישראל . רפואה : רפאנו יהוה ונרפא , הושיענו ונושעה , כי תהלתנו אתה , והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו , כי אל רופא רחמן ונאמן אתה . ברוך אתה יהוה , רופא חולי עמו ישראל . פרנסה : בקיץ : ברכנו יהוה אלהינו בכל מעשי ידינו . וברך שנתנו בטללי רצון ברכה ונדבה . ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה . כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים . ברוך אתה יהוה , מברך השנים . בחורף : ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת . ואת כל מיני תבואתה לטובה . ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה . ורוה פני תבל ושבע את העולם כלו מטובך . ומלא ידינו מברכותיך ומעשר מתנות ידיך . שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע . ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענות . ועשה לה תקוה טובה ואחרית שלום . חוס ורחם עליה ועל כל תבואתה ופירותיה . וברכה בגשמי רצון ברכה

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר