עמוד:א36

קראו את הפרשה וענו על השאלות : . 1 מהו השכר שמבטיח האל ומה העונש הצפוי למי שלא שומע את מצוותיו ? . 2 נסו לעמוד על הדומה והשונה בין פרשת "והיה אם שמוע" ופרשת : "שמע" מה מבקש האל מהאדם ? ומה מבטיח האל לאדם ? במידה והבחנתם בהבדלי גישה , עם איזו אתם מזדהים יותר ? מדוע ? . 3 פרשיה זו , המשובצת בתפילות הקבועות נאמרת על ידי יהודים דתיים גם בחוץ לארץ . כיצד לדעתכם קושרת הפרשה את הקורא אל ארץ ישראל ? . 4 כיצד לדעתכם קושר את עצמו אל הארץ יהודי , החי בתפוצות , שאינו דתי ? . 5 האם רק זהות יהודית דתית היא ערובה לשמירה הקשר עם הארץ ? הסבירו . . 6 "ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה" מה עוד קושר את עם ישראל לארץ ישראל לפי דעתכם ? . 7 מה לדעתכם עלול להביא לכך שנאבד את הארץ ? ארץ ישראל שוכנת בין אזורי המדבר הצחיחים של אפריקה וחצי האי ערב ובין יבשת אירופה בצפון , המשופעת במשקעים . האקלים הים התיכוני השורר במרכזה וצפונה של ישראל מתאפיין בשתי עונות מרכזיות – קיץ יבש וחורף רטוב . בעת העתיקה נסמכו בני האדם על משקעי הגשם , לא רק לשתיה אלא גם לחקלאות וגם למזון עבור הבקר שגידלו במרעה . פרשת ציצית ויאמר יהוה אל משה לאמר . דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת . והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצו ת יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם . למען תזכרו ועשיתם את כל מצו תי והייתם קדשים לאלהיכם . אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם . ספר במדבר , פרק ט”ו , פסוקים 37-41 תתורו = מלשון "לתור" – לחפש , לשוטט . זנים = מלשון "לזנות" . 1 מה תפקידה של הציצית על פי הקטע הזה ? . 2 מה לדעתכם תפקידו של הזיכרון המשותף ללכידותו של עם ? . 3 בספרו “ זכור” כתב ההיסטוריון יוסף חיים ירושלמי את הדברים הבאים : " עם ישראל עמד על מהות האלוהים על פי מה שפעל בהיסטוריה ... הזיכרון היה לגורם מכריע באמונת ישראל , ובסופו של דבר – גם בעצם קיומו . רק בישראל , ולא בשום עם מלבדו , נתפסהציווי לזכור כמצווה דתית לעם כולו “ לכל אורך קריאת שמע אנו מוצאים ציוויים לזכור בדרכים שונות – האם יש עמים ללא זיכרון משותף ? . 4 מה אם כן מיוחד בציוויי הדת היהודית לפי חיים ירושלמי ? . 5 האם הזיכרון המשותף חייב להיות תלוי בציווי דתי- אמוני ? הסבירו . . 6 כיצד חברה חילונית יכולה לשמר זיכרון ? נסו להציע אמצעים נוספים בעזרתם יכול עם ישראל , המורכב כיום בחלקו מאנשים שאינם דתיים , להמשיך ולשמר את הזיכרון המשותף .

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר