עמוד:א15

חלק שני - גוונים של תפילות למדנו על רעיון התפילה ועל המניעים השונים להתפלל , כעת ננסה לזהות סוגים שונים של תפילות , ולשאול – האם מניעים שונים לתפילה יוצרים תפילות שונות ? לפניכם קטעים מתוך תפילות שונות , חדשות וישנות . שלב ראשון : קראו אותם וענו בהתייחסותכם לכל קטע , על השאלות הבאות : . 1 למי פונה המתפלל ? . 2 באיזו לשון נכתבה התפילה ? ( לשון התנ"ך , לשון ימינו , לשון תחנונים , לשון תוכחה , לשון הודיה , לשון שבח ( ... . 3 מהי מטרת התפילה ? . 4 האם המתפלל מצפה שיקרה משהו בעקבות התפילה ? . 5 על איזה צורך של יוצר התפילה עונה התפילה ? תהילים ק"נ הללויה הללו אל בקדשו הללוהו בגבורתיו הללוהו בתקע שופר הללוהו בתף ומחול הללוהו בצלצלי-שמע כל הנשמה תהלל יה הללוהו ברקיע עזו . הללוהו כרב גדלו הללוהו בנבל וכנור הללוהו במנים ועגב הללוהו בצלצלי תרועה הללו-יה . רק אתה / אהוד מנור רק אתה שמע קולי . רק אתה שמע קולי . כי אתה קיים לב העולם לב חכם . מים עד ים רק אתה רק אתה כי אתה אדם . אייכה / שולי רנד ריבונו של עולם אם נדבר גלויות לפעמים אין לי כח בעולמך להיות אנה מפניך אסתתר ? מה אטען , מה אצטדק , מה אדבר ? חנון ורחום , הן לפניך גלוי כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי נלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעת השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת קולות מהעבר לוחשים לי לעצור אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש , אייכה !?

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר