עמוד:א9

חלק שלישי – מדוע מתפללים ? מדוע אנשים מתפללים ? מדוע יש אנשים שתפילה אינה חלק משגרת יומם ? האם התפילה היא האמצעי או המטרה ? האם האחריות על שינוי המציאות בעקבות התפילה מוטלת על המתפלל או על הכוח שאליו הוא פונה ? המניעים לתפילה . 1 ערכו רשימה של סיבות בגללן אנשים מתפללים . . 2 ערכו רשימה של סיבות בגללן אנשים אינם מתפללים . . 3 מהו המכנה המשותף לכל רשימה ? . 4 לאיזו קבוצה אתם שייכים ? לפניכם ציטוטים שונים : העתיקו למחברת והשלימו את הטבלה : " אברהם אשתו עקרה ויצחק אשתו עקרה , ולמה נתעקרו האמהות ? אמר רבי לוי ] ... [ בשם ר' יוחנן : שהיה הקב"ה מתאווה לתפילתם , אמר הקב"ה עשירות הן , נאות הן , אם אני נותן להם בנים אינן מתפללות לפני" מדרש תנחומא , פרשת תולדות , סימן ט' מדרש תנחומא – קובץ מדרשים ואגדות העוסק בחמשה חומשי תורה . רובו כתוב בעברית וחלקו בארמית . " דע שכל המעשים האלה של עבודת , 'ה כגון קריאת התורה , התפילה ועשיית שאר המצוות אין מטרתם אלא שתרגיל עצמך לעסוק בציוויו יתעלה , ולא תעסוק בענייני העולם הזה ... מכאן ואילך אחל להדריכך אל צורת התרגול , כדי שתשיג את התכלית הגדולה הזאת . הדבר הראשון שתשתדל לעשותו הוא שתרוקן את מחשבתך מכל דבר בשעה שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל " . הרמב"ם , מורה נבוכים , ח"ג , נ"א הרש"ר הירש – רבי שמשון רפאל הירש , חי בין השנים , 1808-1888 היה מנהיגה של יהדות האורתודוכסית בגרמניה ואבי תפישת העולם של "תורה עם דרך . "ארץ " המילה "להתפלל" אשר ממנה גזורה תפילההוראתה לשפוט , לדון את עצמי - לשאוף למשפט אמת על עצמי . פירושה , איפוא , פרישתי מחיי המעשה והחתירה לקראת משפט אמת על עצמי , על ה"אני" שלי " ... הרש”ר הירש , ספר חורב , פרק 98

עמותת חינוך ישראלי ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר