עמוד:32

תל ? 5 ; 'JW מד'טח . לת 1 פי הים הח ' . כ 1 ן בפרקים העוסקים במדינות מוצגים נושאים שונים הקשורים לפני הארץ ולחיי התושבים . לפניכם כמה הערות , הארות ונתונים המדגישים נקודות נוספות ביחס למצב החברתי-פוליטיכלכלי במדינות אלה . מר 1 ין 1 נמרוקו יש שפע של אוצרות טבע ויש כה אזורים רבים של קרקע פורייה ושפע של מים . ובכל זאת , היא מדינה ענייה שאינה מסוגלת להפיק את המיטב מאוצרות אלה . למעשה , מרוקו מייצאת את חומרי הגלם למדינות המייצרות מהם מיצרים בעלי ערך ששוןיים רב . לדוגמה , במרוקו מצויים מצבורי הפוספטים העשירים ביותר כעולם . אך מרוקו מוכרת אותם כמות שהם לצרפת , לאיטליה ולספרד , ומדינות אלה הן המייצרות מהם מוצרים מתוחכמים כמו דשנים , שהתמורה עבורם היא נכוהה מאוד . עונייה של מרוקו גורם למרוקנים רבים להגר למדינות אירופה , אך גם שם רבים מוצאים את עצמם מובטלים , עניים , ונמלטים מפני רשויות ההגירה של המדינות השונות , כעיקר צרפת . at אלף תושבים מהגרים ממרוקו לצרפת מדי שנה במטרה להימלט מהעוני . הגירה זאת מתקיימת כבר 50-כ שנח , וכשמחשכיס גם את הגידול הטבעי של אוכלוסיית הםהנרים , מניע מספר המרוקנים החיים בצרפת 7-ל מיליון בקירוב . צרפת מודאגת מהגירה זאת מפני שעליה לדאוג לפרנסתם ולרווחתם של המהגרים , ובנוסף לכך היא לא רואה כעין יפה את המיעוט המוסלמי במדינה , ההולך וגדל . אך דווקא עובדה זאת גורמת לצרפח להשקיע במרוקו , כהנחה שפיתוח מקומי , יצירת מקומות עבודה חדשים והעלאת רמת החיים במרוקו גופא , יצמצמו את מספר המהגרים ל 3 רפת . במרוקו מהרחשים תהליכי פיתוח בתחומים רבים . כאשר בודקים את הנתונים לאורך שנים . אפשר לראות נטייה של המדדים כדלהלן האוכלוסייה העירונית במרוקו גךלה : כשנת 1975 היו 37 . 8 % מתושביה עירוניים . ובשנת 56 . 8 % - : 002 היו עירוניים [ לשם השוואה , במצרים מספר העירוניים ירד 43 % -מ כשנת 1975 42 . 1 % -ל בשנת 2002 י ) מדד הפוריות , כלומר , מספר הילדים למשפחה , ירד = כשנים 1975-1970 נולדו 6 . 9 ילדים כממוצע לאישה , לעומת השנים , 2005-2000 שבהו נולדו 11 ילדים בממוצע לאישה ( ובמצרים : בשנים 1975-1970 נולדו 5 . 7 ילדים בממוצע לאישה ובשנים - 2005-2000 3 . 3 ילדים } לא בכל המדדים המצב דומה , אך ברור כי המגמה היא מגמת פיתוח ניכרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר