עמוד:11

המבנהש לס פר הלימוד ספר הלימוד כחלק לשני חלקים עיקריים . החלק הראשון כולל 7 פדקי מבואות , והחלק השני כולל 5 פרקים , שכל אחד מהם עוסק בפרוטרוט בארות ממדינות הים התיכון . 5 המדינות של החלק השני מייצגות הו את המשותף והן את המפריד בקרב מדינות אגן הים התיכון D'j ;\ nn 1 / n'j J ^ ל ה 0 פר בחלקו הראשון של הספר : 4 ' הפרקים הראשונים עוסקים בהיבטים הפיזיים של אזור הים התיכון , 3-ו הפרקים האחרונים עוסקים בהיבטים האנושיים של התושבים החיים בו הפרק הראשון עוסק ביס התיכון עצמו - הי'כוכב ' י של הספר - ובתכונותיו . הפרק השני מרחיב את המבט אל החופים והנופים המגוונים המקיפים את הים . הפרק השלישי מציב את המאפיינים של מה שנחשב חד משמעית ל'יים תיכוני" - האקלים הים תיכוני , אשר מלבר האזור הזה הוא מצוי רק במעט מאוד מקומות נוספים ברחבי העולם . בפרק יש התייחסות בס לאקלים המדברי והמדברי למחצה , השורר כחלקים נרחבים של האזורים שמדרום וממזרח לים התיכון . י הפרק הרביעי מציג את הצמחייה ואת כעלי החיים המאפיינים את אזור הים התיכון , הן כחלק מן הפן הפיזי של האזור והן כנתון המושפע מאוד מסוגי האקלים השוררים בו . י הפרק החמישי סוקר את המאפיינים התרבותיים של אזור הים התיכון . הפרק השישי מתייחס לנושאים כלכליים שונים , הן כאלה המשותפים לרוב מדינות הים התיכון , והן כאלה המתארים הבדלים משמעותיים בין המדינות השוכנות בחלקו הצפוני של האזור לבין אלה השוכנות בחלקו הדרומי . בפרק השביעי , האחרון כלן פרקי המבואות , מתוארות שתי בעיות המעסיקות את כל תושבי הים התיכון ' המחסור במלם , וזיהום מי הים התיכון וחופיו . בחלקו השני של הספר ; מתוארות 5 מדינות , שהבחירה בהן אינה מקרית . יש בנחירה זו ייצוג לקבוצות השונות של מדינות השוכנות לחופיו של הים התיכון : או ! המדינות המפותחות השוכנות בחלקו הצמני של הים התיכון , באירופה , מייצבת איטליה . את המרינות המתפתחות השוכנות בחלקו הדרומי של הים התיכון , באפריקה , מייצגת מצרים * את המדינות המצויות במעבר ממרעה מפותחת למדינה מתפתחת , מייצגת טורקיה . 7 \ n הנודעות שיש להן חשיבות היסטורית מיוחדת ואווירה ים תיכונית מובהקת מאוד , מייצגת יוון , * ואחרונה חביבה , מדינה מתפתחת עם תקווה לעתיד שבה חיה קהילה יהודית גדולה וחשיבה - מרוקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר