עמוד:6

הגדרת המרחבהים תיכוני אוור הים התיכון הוא מרחב גאוגרפי כמוגדר , אולם הגדרתו איננה פשוטה והיא נובעת משילוב של מרכיבים סביבתיים ומאפיינים תרבותיים כמו הים , האקלים , פני שטח וסגנון החיים , ומהאינטראקציות ביניהם . בהגדרת המרחב הים תיכוני יש המרחיבים ויש המצמצמים . המרהיבים מכלילים בהגדרת האזור את כל המדינות הגובלות כיס התיכון . הגדרה זאת בעייתית , מאחר שלשטחן של רוכ המדינות הנובלות בים התיכון איו מאפיינים ים תיכוניים דווקא לצרפת , למשל , לש מאפיינים הדומים לאלה של מדינות אירופה הצפונית , באלגוריה שוררים בעיקר מאפיינים של מדבר ( מדבר סהרה , ( ומצרים גס היא ארץ מדברית אך היא מתייחדת על ידי הנילוס . ומצד שני כמדינה במו פורטוגל , שאינה שוכנת לחופי הים התיכון , שורר אקלים ים תיכוני ותרבותה ים תיכונית במרכיבים רבים ועומדת השאלה : האם זוהי מדינה ים תיכונית או לאל יש המגדירים את המרחב הים תיכוני כאזור שבו הפעילות הרוברתית-כלכק י ית - התיירות , העיור , הטיפול במחסור כמים ? נשלטת ברובה על ידי קשרים שונים עם הים והחופים . לפי הגדרה אחרת , המרחב הים תיכוני הוא כל האזור שממנו מתנקזים מים מתוקים אל הים התיכון . ואחרים מגדירים את המרחב הים תיכוני כ"סך כל המחוזות האדמיניסטרטיביים הכוללים את אזורי החוף בכל המדינות השוכנות לחוף הים התיכון . " לפי הגדרה זאת רק איי-מרינה , כמו מלטה וקפריסין" נכללים במלואם בשטח המוגדר כ"ים , "תיכוני ואילו מדינות ים תיכוניות מובהקות כמו איטליה ויוון נכללות בו רק במרבית שטחן עוד הגדרה לאזור הים התיכון , מקורה כנתונים כיו-גאוגרפיים . למשל : האזור שבו גדלים 4 מיני צמחים עיקריים - אלון , זית , אורן וגפן . מתוך הארבעה י הזית הוא האינדיקטיכי ביותר , מפני שהצחיחות הלןיציה המאפיינת את האקלים הים תיכוני חיונית ליצירת פרי הזית ושמן הזית , כשהשורשיס העמוקים יכולים לחדור ולמצוא לחות בם בקרקעות גירניות קשות הזית הוא סמל המאפיין את נל אזור הים התיכון והוא מהווה כסיס לכל תפריט ים תיכוני . יש שיגידו שהזית , הוא הוא הים תיכוניות . כדי לקבוע זאת יש לבחון 6 נקודות מרכזיות המאפיינות את ה " סצנה" הים תיכונית המסורתית ; . 1 האקלים , שאמנם משתנה מעט ממקום למקום ומשנה לשנה , אבל המאפיין המרכזי שלו - קיץ חם ושחון - הוא אולי המאפיין התמציתי העיקרי של האזור . האטמוספרה "רוחצת " את האזור כאור המאיר את הנוף כצורת חדה וברורה . . 2 הים , שיש לו שני תפקידים במרחב הים תיכוני . ראשית , יש לו השפעה על האקלים - הוא מושך מערבות שקעים ( לחץ נמוך ) בחורף , והוא משמש מעין גוף חימום בקיץ . שנית , הוא משמש כמעבר לאנשים ולסחורות , מאז ימי קדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר