עמוד:39

' המפרנסת השנייה ' בעידן הגלובליזציה : נשים בשוק העבודה בישראל מחברת : ד " ר סילביה פוגל-ביז ' אווי , מתוך כתב העת " חברה " , יולי , 2003 גיליון 8 © כל הזכויות שמורות לכתב העת " חברה " ולמחברת . בעידן הניאו-ליברלי , עידן הקפיטליזם-הגלובלי , מתחרשים שינויים דרמטיים שמשפיעים על מיקומם של גברים ונשים בשוק העבודה . תהליכים אלה הם תהליכים ממוגדרים ( Gendered ) – דהיינו , הם מושפעים מהתפישות הקיימות על מהי ' נשיות ' ומהי ' גבריות ' ובמקביל משפיעים על תפישות אלה וגם על מקומם של נשים וגברים בחברה . חשוב אם כך לשאול : מה קורה לנשים בשוק העבודה הישראלי לאור השתלבותה של ישראל בכלכלה הגלוב לית החל משנות השמונים ? כיצד תהליך כה מרחיק לכת כמו הגלובליזציה של כלכלת ישראל מושפע מהסדר המגדרי של שוק העבודה וכיצד הוא משפיע עליו ? כדי לענות על שאלות אלה אתייחס למגמות של הכללה ומגמות של הדרה בשוק העבודה הישראלי ואצביע על תפקידה של המדינה בשתי המגמות . בס וף המאמר אציע דרכים לריסון תהל יכי הקפיטליזציה ובמיוחד לכניסה שוויונית יותר של נשים לשוק העבודה . הקפיטליזם הגלובלי , כמו הקפיטליזם המודרני בכלל , מהווה מעין יאנוס כפול-פנים : מחד הוא מבוסס על אינדיווידואליזם , כישורים , הישגיות , תחרות ואוניברסליות - מה שנהוג לכ נות מריטוקרטיה ( שלטון המוכשרים ) – ובכך הוא לכאורה שוויוני ; מאידך , מתבסס הקפיטליזם הגלובלי על תחרותיות וריכוז ההון , כך שאי- השוויון הוא כלי מרכזי ביצירתו ובהמשכיות שלו . הקפיטליזם הגלובלי יוצר למעשה ריבוד חדש והיררכיה חדשה . במסגרת זו מתקיים שיח חדש ומופעלים מ נגנונים חדשים של הכללה והדרה לגבי קבוצות שונות בשוק בכלל ובשוק העבודה בפרט . מנגנונים אלה פועלים על בסיס גיל , לאומיות , גזע , תרבות ועוד . במאמר אתייחס בעיקר למנגנונים הקשורים לנשים בשוק העבודה בישראל - מנגנונים שיוצרים אבטלה ועוני בקרב הנשים . ' המהפכה השקטה ' - מגמות של הכללת נשים בשוק העבודה בישראל בשוק העבודה הישראלי פועלים כבר שנים רבות כוחות המגבירים את השתתפות הנשים ואת השוויון . דפנה יזרעאלי הסוציולוגית הפמיניסטית , שנפטרה בחודש פברואר שנה זו , קראה לתהליך זה ' המהפכה השקטה' . מגמות הכללה אלו באות לידי ביטוי במישורים שונים : כניסה מסיבית של נשים , ובעיקר של אמהות לילדים , לשוק העבודה בישראל החל משנות . 60-ה כיום מהוות הנשים כ- 46 % מכוח העבודה האזרחי ( נתון משנת . ( 2000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר