עמוד:34

מחויבות חברתית בישראל : לא השלטון לבדו אחראי לרווחת הפרט בחברה היהודית מחברת : מתיה קם , מתוך : ביחד – יהדות , חברה ודמוקרטיה , 2000 © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , תל-אביב . התפיסה המקראית מניחה כי שווי ון כלכלי אינו בר השגה במציאות האנושית , שהעוני הוא חלק בלתי-נפרד ממנה . לפיכך קובעת התורה " י לא יח ל אבי ן מ רב ה רץ " ומחייבת " ע ל ן נכי מצוך לאמר : פתח פ ח את ידך ל חיך לעניך לאבינך רצך " ( דברים טו , יא . ( חוקי המקרא הנוגעים לעניים ולנזקקים כוללים מערכת של איסורים וחיובים , בבחינת סור מרע – ועשה טוב : איסור על נשך וריבית , על תפיסת משכון ועושק וכיוצא באלה – לצד חובת הנתינה , הכוללת מענקים חקלאיים מן היבול , הלוואות , נדבת יד ועוד . על מי מטילה התורה חובה זו ? בעניין זה , ובהשוואה לעמי המזרח הקדום , מציגים חוקי המקרא חידוש : לא השלטון בלבד – ולא השלטון בראש וראשונה – הוא שאחראי לרווחתה הכלכלית של החברה – אלא היחיד . חוקי המקרא פונים אל כל אחד ואחד מישראל ומחייבים אותו לעשות לשיפור מצבם של הנזקקים וחסרי היכולת . מחויבות היחיד לחלשים בחברה עוברת גם כחוט השני בתוכחות הנביאים , המתריעים על עוולות חברתיות של דיכוי ועושק ותובעים התגייסות לטובת הנזקקים , תוך גילוי חמלה וסולידריות חברתית " : מ פט אמת פט וחסד ורחמים ע אי את חיו , ו למנה וית ם ר ועני ל תע ק ורעת אי • חיו ל ח ב • לבבכם " ( זכריה ז , ט-י . ( בהמשך לתפיסה המקראית – קיבלו חז " ל את העוני כחלק ממציאות החיים . מצוות הצדקה , אותה פיתחו גם מבחינה עיונית והלכתית וגם מבחינה ארגונית , נועדה בעיקרה להיטיב עם העני ולשפר את מצבו . חז " ל ראו את העושר כמצב זמני בלבד , כגלגל חוזר בעולם : "לא מי שהוא עשיר היום – עשיר למחר , ומי שהוא עני היום – עני למחר " ( שמות רבה , פרשה לא . ( בתקופת המשנה והתלמוד הפכה הצדקה למסגרת קהילתית מרכזית עם דפוסי פעילות ומוסדות קבועים , בהם קופה ותמחוי , כלכלת לינה , קבורה ועזרה לאבלים וצדקת שעה ( עזרה ליתומים ולאלמנות , הכנסת כלה , פדיון שבויים , ( ואלה נשתמרו ואף המשיכו להתפתח לאורך הדורות ובמרחב התפוצות . בכל זאת נראה שמאז ומתמיד היה פער – כזה או אחר – בין המדרש למעשה , בין החוקים וההצהרות ליישום מעשי . תוכחות הנביאים מלאות דוגמאות מסוג זה . בהתייחסו לעיסוק הרב של חז " ל בנושא הצדקה , מציין א " א אורבך כי " ריבוי המאמרים בעניין הצדקה הרי הוא עדות מאמרים בנושאי הספר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר