עמוד:i9

תרבות של ויכוח ושכנוע הדמוקרטיה אינה רק מערכת של מוסדות , חוקים וכללים דמוקרטיים . כהשקפת עולם , הדמוקרטיה מתבטאת בערכים ובאמונות כמו : - אמונה ביכולתו של היחיד לשלוט בגורלו הפוליטי . - אמונה בחשיבותה של מעורבות היחיד בענייני ציבור . - אמונה בתבונת האדם וביכולתו לקבל הכרעות רציונאליות . - אמונה ביישוב סכסוכים בדרכי שלום . - אמונה בשוויון בין בני אדם . אם מרבית האזרחים אינם מאמינים בדמוקרטיה כדרך לניהול חייהם המשותפים במדינה , יש סכנה לקיומם של המוסדות והחוקים הדמוקרטיים . הדמוקרטיה היא משטר מדיני המבוסס על ההנחה שבחיי החברה והמדינה קיימים מחלוקות ועימותים , רעיוניים ואחרים , והדרך ליישבם היא באמצעות ויכוח ציבורי ושכנוע הדדי , על פי כללי משחק מקובלים . במקום בו אין שתי דעות לפחות , אין ויכוח ואין צורך בשכנוע . משטרים לאדמוקרטיים שבהם שולטת אידיאולוגיה אחת מקודשת ומפלגה אחת המבטאת אידיאולוגיה זאת , אינם מאפשרים ויכוח כזה . הנחת היסוד בדמוקרטיה היא כי אין אמת אחת פוליטית-חברתית מקודשת , אלא קיימות "אמיתות" רבות והדרך להשיג חיים משותפים היא על ידי ויכוח בין דעות ועל ידי שכנוע הדדי . ויכוח זה לא יהיה יעיל אם אין אצל המשתתפים מידה סבירה של סובלנות כלפי דעות שונות , כלומר , נכונות לשמוע דעות שונות ואף מנוגדות לדעתך , ונכונות עקרונית להשתכנע . פלורליזם ההשקפה הדמוקרטית רואה את החברה כחברה פלורליסטית - חברה המורכבת מקבוצות רבות . לכל קבוצה ערכים והשקפות-עולם משלה , ולכל קבוצה אינטרסים משלה . ההשקפה הדמוקרטית רואה את המערכת הפוליטית כמורכבת מקבוצות אוטונומיות שיש ביניהן תחרות על השלטון . כל קבוצה שואפת לקדם את רעיונותיה ואת האינטרסים של חבריה . גם השלטון עצמו מורכב ממוסדות שונים , שקיימת הפרדת רשויות ביניהם והעוצמה מפוזרת ביניהם : מוסדות אלה הם הרשות המחוקקת , הרשות המבצעת והרשות השופטת , וכן מוסדות של פיקוח וייעוץ . כך נמנע ריכוזו של כוח רב מדי במוקד שלטון אחד . במדינה הדמוקרטית הפלורליזם מתבטא בקיומם של ארגונים רבים , קבוצות ומוסדות שונים . בישראל , למשל , קיימים ארגוני עובדים , מוסדות דת , מוסדות השכלה , ארגוני מעסיקים , תנועות חברתיות , תנועות נוער , תנועות התיישבות ועמותות . ארגונים , מוסדות וקבוצות אלה אינם שייכים לשלטון ואינם כפופים לו . הם עצמאיים , ולעתים גם מבקרים את השלטון . המערכת המפלגתית בדמוקרטיה מורכבת גם היא ממפלגות שונות , המתחרות ביניהן על השלטון . בדמוקרטיה קיימת תחרות בין הקבוצות השונות המנסות להשפיע על השלטון או להשתתף בו . תחרות זו נערכת בהתאם לכללי המשחק הדמוקרטיים , בדרכי שלום ועל ידי ויכוח ושכנוע . השקפה פלורליסטית אינה מתבטאת רק בעצם קיומן של קבוצות שונות אלא במתן הצדקה לקיומן ואף בעידודן . הדמוקרטיה מבוססת על ההכרה בזכות להציג עמדה ולהיאבק לקידומה . פינת הנואמים בהייד פארק שבלונדון היא מקום שמקובל לשאת בו דברים בנושאים שונים © בדרך כלל פוליטיים ודתיים ) המקום הפך לסמל לחופש הביטוי , ומתכנסים בו נואמים רבים ומאזינים רבים , בדרך כלל בימי ראשון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר