עמוד:i3

החלק השני : ההכרזה וסדרי המדינה החלק השני בהכרזה הוא החלק המעשי והמשפטי שלה . זוהי ההכרזה עצמה - על הקמת המדינה , על שמה של המדינה , על מוסדותיה ועל סדרי השלטון בה . חלק זה של ההכרזה הוא החלק היחיד שאין ספקות לגבי תוקפו החוקי-חוקתי . נתעכב על הפרטים של חלק זה : המכריזים : חברי מועצת העם . זהו גוף שמנה 37 חברים , אשר ייצגו זרמים וקבוצות שונות ביישוב היהודי בארץ ישראל באותה עת : נציגי היישוב העברי בארץ ישראל ( חברי הנהלת הוועד הלאומי ) ונציגי התנועה הציונית ( חברי ההנהלה הארץ-ישראלית של הסוכנות היהודית , ( וכן נציגים של מפלגות וארגונים אחרים . מועד ההכרזה : ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל - יום שישי , ה' באייר תש"ח , 14 במאי . 1948 אופיה של המדינה החדשה : מדינה יהודית . נאמר בהכרזה : "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל " . שמה של המדינה : מדינת ישראל . המוסדות הזמניים שלה : מועצת העם תפעל כ"מועצת מדינה זמנית" ( מעין בית נבחרים ) ומנהלת העם תהיה "ממשלה . "זמנית טקס ההכרזה נערך באולם המוזיאון שבשדרות רוטשילד 16 בתל אביב . מדוע קוים טקס ההכרזה בתל אביב ולא בירושלים ? מפני שבאותה עת הייתה ירושלים נצורה . תחילה חשבו לערוך את הטקס בבית "הבימה" בתל אביב , אך מסיבות ביטחוניות הוחלט לקיימו באולם קטן וצנוע יותר . המבנה שבשדרות רוטשילד היה ביתו של מאיר דיזנגוף , ראש העיר הראשון של תל אביב , שהפך אותו למוזיאון תל אביב . כיום שוכן בבניין "היכל , "העצמאות והוא משמש לביקורי תלמידים ואזרחים המבקשים ללמוד על מעמד ההכרזה ועל ההיסטוריה של המדינה . בקומה הראשונה של המבנה מוצג שחזור של האולם שבו הוכרזה המדינה , וכן מוצגות בו תמונות , מפות ותעודות מן התקופה שקדמה להכרזה . בתמונה : קהל רב ממתין להכרזת המדינה לפני בניין המוזיאון בתל אביב , וזאת למרות שקיומו של הטקס נשמר בסוד . א ערכו רשימה של אבני הדרך בהיסטוריה של העם היהודי , המובאות במבוא להכרזה . אילו מאורעות היסטוריים בקורות העם היהודי הייתם רוצים להוסיף להכרזה ? נמקו . ב ערכו רשימה של הנימוקים להקמת מדינת ישראל לפי המבוא של ההכרזה , ונסו לחלקם לסוגים . הוסיפו נימוקים משלכם . ג בעת כתיבת ההכרזה היו בארץ קבוצות ומפלגות בעלות השקפות שונות ( למשל , מפלגות תנועת העבודה , הגוש האזרחי , גוש דתי-חרדי ועוד . ( האם ההכרזה נותנת ביטוי להשקפות השונות לגבי זכותנו על הארץ ? הוכיחו בעזרת מובאות מן ההכרזה . ד כתוב בחלק השני של ההכרזה : "ובתוקף זכותנו הטבעית . "וההיסטורית מהי הזכות הטבעית ומהי הזכות ההיסטורית של עם ישראל להקים מדינה יהודית בארץ ישראל לפי ההכרזה ? ה מדוע , לדעתכם , נקבעו מוסדות זמניים למדינה ? מדוע לא נקבעו מוסדות קבע ? ו מהו ההבדל העקרוני בין חלק ההכרזה הראשון לבין החלק השני ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר