עמוד:i2

תוכן ההכרזה וחלקיה מקובל לחלק את ההכרזה על הקמת המדינה 4-ל חלקים : החלק הראשון כולל מבוא היסטורי המתאר את קורות העם היהודי החלק השני הוא חלק מעשי-משפטי המגדיר את סדרי השלטון במדינה בחלק השלישי מפורטים עקרונות המדינה בעיני המכריזים החלק הרביעי כולל הצהרות ופניות אל גורמים שונים נבחן את תוכנו ואת משמעותו של כל חלק . החלק הראשון : מבוא היסטורי - סיפורה של הציונות חלק זה הוא הבסיס להכרזה כולה ובו מתוארים אירועים היסטוריים חשובים בתולדות העם היהודי . הרקע ההיסטורי המוצג בחלק זה מתאר את הקשרים בין העם היהודי לארץ ישראל ואת ההכרה של אומות העולם בקשר זה . המבוא ההיסטורי מתחיל בימי המקרא ומסתיים בהכרזת עצרת האומות המאוחדות מתאריך 29 בנובמבר . 1947 מן המבוא אפשר ללמוד על נימוקים שונים לזכותו של העם היהודי על ארץ ישראל : . 1 חיי העצמאות הלאומיים של העם היהודי בארץ ישראל לפני שהוגלה ממנה , והקשר הרוחני של העם לארצו בשנות הגלות . . 2 הניסיונות של היהודים לעלות לארצם ולהתיישב בה במשך כל תקופת הגלות , ובעיקר לאחר הקמת התנועה הציונית . . 3 הקמת התנועה הציונית בראשות הוגה חזון המדינה , הרצל , כביטוי לשאיפת העם לחיות בארצו הריבונית . . 4 ההכרה בזכותו של העם היהודי לבית לאומי , שניתנה בהצהרת בלפור . . 5 השואה באירופה כהוכחה לצורך בהקמת מדינה יהודית עצמאית . . 6 העלייה וההעפלה לארץ ישראל , המוכיחות את רצונם העז של היהודים לעלות ארצה ולבנות בארץ את מדינתם הריבונית . . 7 תרומתו של היישוב היהודי למאבק האומות שוחרות השלום והחירות נגד הנאצים ובני בריתם במלחמת העולם השנייה . . 8 החלטת עצרת האומות המאוחדות ביום 29 בנובמבר , 1947 המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר