עמוד:32

מ דינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית בפרק הראשון של היחידה השלישית עסקנו בעיקר בסיפור ההיסטורי שהוביל להקמת מדינה שתשמש בית לאומי לעם היהודי . הפרק עונה על מטרה מרכזית בתוכנית הלימודים החדשה : " התלמידים יהיו מודעים לעובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמ וקרטית יכירו בעובדה , כי מדינת ישראל היא מדינתו האחת של העם היהודי , ובה הם מממשים את זכותם לקיים מדינה עצמאית ( ריבונית ) לאור ערכי היהדות והציונות " ... ( עמוד 17 בתוכנית הלימודים ) " אופייה היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי ברוב יהודי של אוכלוסייתה , באידיאולוגיה הציונית ובחזון שיבת ציון , בקשר שלה לתרבות ההיסטורית של העם היהודי ודתו : בשפה , בחגים , מועדים וימי זיכרון בסמלים ובטקסים " . ( עמוד 50 בתוכנית הלימודים ) הפרק מביא את הסיפור ההיסטורי של העם היהודי עד לאירוע המכונן של הקמת המדינה , ומטרתו לעזור לתלמיד לגבש את זהותו כיהודי-ישראלי . " לימוד חלקים מההיסטוריה מאפשר ללומדים לגבש את הזיכרון המשותף של החברה שבה הם חיים ואליה הם משתייכים , ומאפשר לחברה להסביר ולהעביר את הרעיונות והמסורות לדור הצעיר , לפתח זיקה לעברו ולחזק את תחושת השייכות לעמו ולמולדתו " . ( עמוד 61 בתוכנית הלימודים ) לימוד שיטתי של היסטוריה מתחיל בכיתה ו . לפני כן לא מלמדים אירועים ותהליכים היסטוריים על פני ציר זמן כרונולוגי , מאחר שהדבר אינו תואם את ההתפתחות הפסיכולוגית -קוגניטיבית של הילד . בחרנו למקד את הסיפור ההיסטורי באירועים מרכזיים ( געגועים לארץ , חזרה לציון , עולים ובונים , הכרזת המדינה ) ולהביא את התכנים בשפה פשוטה וברורה תוך כדי יצירת זיקה כללית לממד הזמן ( לפני , אחרי , בעבר הרחוק , בעבר הקרוב יותר - לפני 200 שנה וכדומה . ( יחידה : 3 מדינת ישראל – המולדת שלנו ביחידה השלישית שני פרקים : פרק : 1 עוסק ברצף האירועים עד ליום הקמת המדינה פרק : 2 עוסק במשמעות של ' להיות אזרחים במדינת ישראל ' ספר הלימוד לחיות יחד בישראל נפתח בחיים יחד בקבוצה קטנה – בין חברים , בכיתה , בבית הספר , בשכונה – ומסתיים בחיים יחד בקבוצה הגדולה שכולנו משתייכים אליה - המדינה . סברנו כי אותם עקרונות , ערכים וכישורים נדרשים כאשר חיים יחד בקבוצה קטנה וכאשר חיים יחד במדינה , ולכן בחרנו לסגור את מעגל הלמידה בספר ב קבוצה הגדולה - קבוצת המדינה . בפרק האחרון ב ספר חוזרים התלמידים למושגים ולנושאים שעלו ונלמדו בחלק הראשון ( חוקים , זכויות , קבלת החלטות , פתרון מחלוקות , השתתפות והשפעה ) - הפעם בהקשר הרחב והכולל של המדינה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר