עמוד:31

פעילות 22 עמוד : 68 - 67 סוגים שונים של שינויים בסביבה פעילות זו מתמקדת בנושא השינויים בסביבה . תוכנית הלימודים החדשה נותנת מקום מרכזי להבנת תהליכי שינוי , מעקב אחריהם והערכתם . מתוך תוכנית הלימודים עמוד : 45 " תהליכי השינוי במרחב הפיזי ובמרחב האנושי נבחנים על פי הגורמים והסיבות , ועל פי התוצאות וההשלכות בהווה ובעתיד . הם נתונים לפרשנויות שונות הנובעות ממערכות ערכיות שונות . סביבות החיים הן דינמיות ומשתנות ולכן האדם כפרט והחברה ככלל צריכים להבין את מהות השינויים ולדעת שהם חלים על כל פרט , על כל חברה ועל כל סביבה טבעית וסביבה שהיא מעשה ידי האדם . חיים בחברה ובסביבה משתנה מחייבים התמודדות בלתי-פוסקת של הפרט ושל החברה , תוך מודעות ליכולת הפרט לשנות את תפיסותיו ולהיות פתוח לשינויים כחלק מאורח החיים " . סעיפים א – ד בפעילות 22 עוסקים בהבחנה בין שינויים שהם מעשי ידי האדם לבין שינויים בגלל כוחות טבע . סעיף ה – שולח את התלמידים לבחון שינויים בסביבה שלהם . סעיפים ו – ז עוסקים בהערכת השינוי , תוך מתן מרחב ליתרונות ולחסרונות שהשינוי גרם . שינויים עשויים לגרום לרווחת בני האדם ולשיפור הסביבה , אולם גם עלולים ליצור בעיות ולגרום נזקים לסביבה ולבני האדם . חשוב לבחון את התוצאות וההשלכות של השינויים בסביבה ולהתמודד עם הבעיות שהשינוי גורר בעקבותיו . פעילות , 25 עמוד ים : 71 – 70 מספר התושבים בשכונה גדל עם הזמן פ עילות זו מטפלת בשינוי שחל ב שכונה בעקבות גידול האוכלוסייה באמצעות חיזוק מיומנויות מפה וחיפוש פתרון לבעיה שהתעוררה בעקבות השינוי . פעילות , 27 עמוד ים : 74 – 73 משאבים טבעיים בפעילות זו התלמיד מתבקש לרשום את 2 הסיבות הכי החשובות בעיניו לשמירה על הסביבה . בטקסט בספר ( עמוד ( 65 מובאות 3 סיבות : . 1 המשאבים מוגבלים , לעתים יש מעט ולכן צריך לחסוך . 2 ; בזבוז היום – משמעו מחסור בעתיד , פגיעה בדורות הבאים . 3 ; אם לא שומרים פוגעים בזכות של הצומח , החי והדומם להתקיים ובזכות של אנשים אחרים ליהנות מסביבה נקייה ומוגנת . התלמיד מוזמן ללמוד את 3 הסיבות ולהצביע על 2 שבעיניו חשובות . המסר המרכזי הוא : האדם פועל בסביבה ומשנה אותה , לכן עליו להיות מודע לכך שאין שימוש ללא " תשלום " ועליו ליטול אחריות על מעשיו בהווה ועל ההשלכות שיהיו למעשים בעתיד . כדי להקטין את הנזקים בסביבה האדם יכול לפעול בתוכה , להיות מעורב ומשפיע . ככל שהילדים יהיו מעורבים וישפיעו יותר , הם יגדלו להיות אזרחים אכפתיים וקשובים למתרחש סביבם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר