עמוד:30

פעילויות 16-11 מעמוד 56 עד עמוד 59 כל הפעילויות הללו עוסקות בסביבות השונות של ארבעת הילדים המוצגים בספר הלימוד . הפעילויות שמות דגש על מאפיינים בולטים בכל אחת מהסביבות : בת ים - עיר גדולה ; בית שמש עיר בינונית ; כעביה - כפר ערבי ; בית לחם הגלילית - מושב . הפעילויות גם מפנות את הלומד ים לבחון איך דברים שונים שהילדים מזכירים בסיפור באים לידי ביטוי בסביבה שלהם . בסיום הלימוד של 4 הסביבות המוצגות בספר אפשר לערוך פעילות שמטרתה לרכז את הדומה והשונה בין הסביבות השונות , כפי שמדגימה הטבלה שלפניכם : * הערה : לגבי נקודות מסוימות אין מידע בטקסט שבספר . במקרה כזה על התלמיד לרשום " אין מידע " פעילות 21 עמוד : 65 להחליט איך להתנהג פעילות זו מופיעה לאחר פעילויות 20-18 שעוסקות במקומות ציבוריים ומקומות פרטיים . בכיתה ג הדגש הוא על דרך ההתנהגות במקומות הללו . בכיתה ד הדגש הוא על מוסדות הציבור : תפקידם , הארגון שלהם במרחב וכדומה . השיר המובא בפעילות זו מציג לפני הילדים את " מותר האדם מן הבהמה " – היכולת לבחור ולהחליט איך להתנהג . זו הזכות הגדולה שלנו כבני אדם לעומת יצורים אחרים בעולם , וחשוב לתת לילדים את היכולת להשתמש בה ולנצל אותה בתבונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר