עמוד:3

תוכן העניינים : מבוא כללי לכיתות ג-ד 4 ................................................................................... פתח דבר 4 .................................................................................................................. תוכנית הלימודים החדשה במולדת , חברה ואזרחות 6 ...................................................... יישום התוכנית בסדרה " לחיות יחד בישראל " 7 .............................................................. הרציונל ועקרונות הפיתוח 10 ......................................................................................... המרכיבים המרכזיים של חומרי הלימוד 13 ...................................................................... הספר 13 ...................................................................................................................... חוברת הפעילויות 14 ..................................................................................................... לחיות יחד בישראל – ג 16 ................................................................................... יחידה : 1 לחיות יחד בחברה 16 ..................................................................................... חומר רקע על נושאים מרכזיים 17 ................................................................................... אמצעי הפעלה מומלץ במיוחד ליחידה זו – דרמה יוצרת 22 ................................................ הערות והארות לפעלויות ביחידה 23 ............................................................................. 1 יחידה : 2 סביבה מקום שחיים בו 26 ............................................................................... נושא ה ' סביבה הקרובה ' ותוכנית הלימודים החדשה 26 ..................................................... אמצעי הפעלה מומלץ במיוחד ליחידה זו – למידה מחוץ לחדר הכיתה 27 ............................. הערות והארות לפעילויות ביחידה 28 ............................................................................ 2 יחידה : 3 מדינת ישראל – המולדת שלנו 32 ..................................................................... מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית 32 .............................................................. להיות אזרחים במדינת ישראל 33 ................................................................................... אמצעי הפעלה מומלץ במיוחד ליחידה זו – אקטואליה 34 .................................................. הערות והארות לפעילויות ביחידה 35 ........................................................................... 3 חומר עזר בנושאים שונים 37 .............................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר