עמוד:19

ו . שילוב אקטואליה בלימוד הנושא לנושאים רבים בספר " אנשים ויישובים" יש ביטוי בחיי היום-יום ובאמצעי התקשורת , וחשוב מאוד לשלב חומרים אקטואליים במהלך הלימוד . לשילוב האקטואליה מטרות שונות : - עדכון נתונים ותופעות . - העשרת הנושאים הנלמדים . - הבלטת הרלוונטיות של הנושאים הנלמדים . - בחינת הנושאים המצויים על סדר היום הציבורי . - יישום החומר הנלמד . - לימוד בדרך מעניינת . - מטרות נלוות : היכרות עם שפת התקשורת ושימוש מושכל וביקורתי באמצעי התקשורת . אפשר לשלב אקטואליה בלימוד הנושא בדרכים שונות : . 1 לשלב ידיעות רלוונטיות לנושאי הספר באופן שוטף במהלך הלימוד : בראשית השיעור , במהלכו או בסיומו . . 2 לאסוף ולנתח קטעי אקטואליה בנושא מסוים . . 3 להפיק כתב-עת בנושא " אוכלוסייה" – אפשר לבחור קבוצה של תלמידים שתשמש מערכת של עיתון ולהוציא מעין כתב-עת בנושא , ובו אסופה של ידיעות . לכתב-העת אפשר להמציא שם ואף להפיץ אותו בין תלמידי הכיתה והשכבה ( המערכת יכולה להיות כיתתית או שכבתית . ( . 4 לבצע פרוייקט מקיף , שיתמשך לאורך תקופת הלימוד ויכלול שלבים אחדים : איסוף , מיון ועיבוד . הצעה למהלך פעילות : איסוף - כבר בראשית הלימוד , לאחר היכרות ראשונית עם נושאי הספר , מבקשים מן התלמידים לאסוף קטעי מידע ולסמן על כל ידיעה את המקור והתאריך . כדאי שגם המורה עצמו ייקח חלק פעיל בתהליך האיסוף . מיון - התלמידים דנים בעקרונות מיון אפשריים וממיינים את הידיעות שאספו על פי העקרונות שנבחרו . לדוגמה , מיון לפי פרקי הספר , לפי נושאים כלליים , לפי סוגי היישובים ועוד . תהליך המיון יכול להתבצע במליאת הכיתה או בקבוצות . עיבוד החומר והצגתו - החומר יעובד על-פי כמה נקודות . למשל : - זיהוי עיקרי הדברים - פירוש הדברים - הקשר לנושאי הספר - קישור להתנסויות אישיות - ביקורת והערכה - חיזוי מגמות לעתיד על סמך הטקסט אפשר להציג את החומר בדרכים שונות : בקלסר , על גבי פלקט , במצגת , וכדומה . הצגת החומר יכולה לשמש בסיס להערכת התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר