עמוד:14

ד . פעילויות שמטרתן להתחבר לעולמו של התלמיד ולניסיונו האישי בנושא הנלמד . לדוגמה : פעילות 2 עמוד 127 האם היגרתם אי פעם עם משפחתכם בהגירה פנימית ? היעזרו בניסיונכם האישי או בניסיונו של מישהו ממכריכם , וכתבו : א . מה היה מקום המוצא של ההגירה הזאת ? ומה היה מקום היעד ? ב . אילו שינויים התרחשו בחייכם או בחיי מכרכם כתוצאה מן ההגירה ? ג . אילו קשיים גרמה לכם או למכרכם ההגירה הזאת ? ד . האם לדעתכם ההגירה הפנימית אכן מורכבת פחות מן ההגירה החיצונית , הבין-לאומית ? הסבירו . ה . פעילויות המכוונות לשמש להבעת דעה אישית או לדיון במליאת הכיתה או בקבוצה . מכיוון שרבים מנושאי הלימוד נמצאים על סדר היום הציבורי , נראה לנו שהמידע שבספר יכול לתת ביד התלמידים כלים להשתתפות בדיונים על הנושאים האלה . לדוגמה : פעילות 13 עמוד 74 נושאים לדיון : א . כיצד לדעתכם שיתוף פעולה בין מדינות בעולם עשוי לסייע להתמודדות עם הבעיות של המדינות הפחות-מפותחות ועם הבעיות של המדינות המפותחות ? ב . התפוצצות האוכלוסין בעולם : האם לדעתכם ירידה בשיעור הילודה אכן תפתור את הבעיה ? ג . הביעו דעתכם על החוק שנחקק בסין : "משפחה אחת - ילד . "אחד ו . פעילויות שמטרתן לתת לתלמיד הזדמנות ליישם את החומר הנלמד בכיתה במצבים אחרים . יכולת העברה כזו דורשת הבנה וכישורי חשיבה ברמה גבוהה . לדוגמה : פעילות , 8 עמוד 73 הקטע שלפניכם לקוח מתוך כתבה עיתונאית העוסקת במחלת האיידס : לשכת הסטטיסטיקה הרשמית של זמביה הודיעה כי תוחלת החיים הממוצעת במדינה ירדה 44-מ שנים לפני עשור , 33-ל שנים כיום . זאת בגלל מחלת האיידס , הפוגעת בכל מבוגר חמישי במדינה . לפי נתוני הממשלה , מדי יום מתים 200 חולי איידס , 500-ו נדבקים איש נדבקים בנגיף . מהי , לדעתכם , השפעתה של מחלת האיידס על החיים בזמביה ? התייחסו לגודל האוכלוסייה , לכלכלת המדינה , לפיתוחה ולחיי היום–יום של תושביה . ז . פעילויות המכוונות לחיזוק מיומנות ההשוואה והסקת המסקנות . לדוגמה : פעילות 3 עמוד 127 ההגירה מהכפר אל העיר : א . השוו את ההגירה מן הכפר אל העיר במדינות המפותחות להגירה מן הכפר אל העיר במדינות הפחות-מפותחות - מה משותף לשני זרמי ההגירה האלה ? ומה הם ההבדלים ביניהם ? את תשובתכם כתבו בטבלה כדוגמת הטבלה שבעמוד הבא : ב . אילו חייתם בכפר במדינה פחות-מפותחת - האם לדעתכם הייתם מהגרים לעיר ? מדוע ? ג . הביעו דעתכם : מה צריכות המדינות הפחות-מפותחות לעשות כדי לשפר את מצבם של המהגרים אל הערים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר