עמוד:95

רץ בו ליזךקה שנתיים , rrt'D ! זהב פךוויים ! עוד שנה - המעיל ? אילו עוד יותר יפה אפילו . פעם הוא הרים ידיים נתפקעו השךווליים ! קם IT יריד T בבית ! ? מה פה ? איזו מין rr' ? צרה צרורה T : פה !? ליזרקה הרים ידיים והקץ לשךווליים ! מה עושים ? נו , מילא , מילא , שבמעיל תרוץ כבר בילה . בילה רצה בו שנתיים , והנ ? עיל- זהב פךוויים ! עוד שנה המעיל כאילו עוד יותר יפה אפילו . פעם בילה מתכופפת ... הבטנה , הוי , מתעופפת ! קןם יריד בבית ! מה פה ? איזו מין צרה צרורה פה !? בילה רגע מתכופפת הבטנה כבר מתעופפת ! ופוסקת החבריה : שבמעיל תרוץ כבר חיה ! T רצה T חיה T בו שנתיים T : , והמעיל - זהב פךוויים ! עוד שנה - המעיל כאילו עוד יותר יפה אפילו .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר