עמוד:49

מצבה T" - נ . לווו אבן , עמוד או מבנה מעל לקבר לזכר המת , בדרך כלל gravestone , כתובים עליו פרסים על המת tombstone עדה נ . ציבור , קהל , קבוצה אתנית , המיוחדת בתרבותה ובמנהגיה community , ethnic group T עו-בר ז . יצור חי שעדיין לא נולד , והוא נמצא בגוף האם ( תינוק ) או בביצה embryo ( בעל חיים ) : צאצא : . T ז ,. צאצאית T v : v נ . כל אחד מבניו של אדם ומן הנולדים מהם / בעל חיים או צמח descendant ש " נולד " מאותו מין 1 n mya ' yj נ . ר . 0 . הרגשה טובה שיש לארם , כאשר הוא מקבל או מצליח להשיג satisfaction , את מה שהוא רוצה contentment שיעור . r מידה , גודל או כמות , שמודדים בהשוואה לגודל או כמות של measure , rate משהו אחר jiinu ? תואר בול , 0 בולסת own אותו ט / ב , הוא מושך תשומת לב / גבוה יותר מהסביבה , noticeable , יוצא ממקומו הרגיל , למשל : הר בול 0 בנוף , אותיות בולסות למי outstanding , שלא רואה , כותרת בולסת בצבעים בולסים / אדם מצס"ן prominent בורגני , ? T : בורגנית T : אדם השייך למעמד , bourgeois-n המעמד הבינוני bourgeois בינעדת , בינעדתית , קשור לעדות שונות ומשותף להן multi- ethnic זהה , זהה שווה , דומה מאוד , לא שונה כלל ממשהו אחר / הוא אותו דבר identical עצמו : יצירתי , T * יצירתית T " מישהו שיש בו כישרון ויכולת להמציא דברים חדשים , בדרך כלל creative בתחום האומנות מנוגד , מנוגךת נמצא ממול , פונה לצד ההפוך , עומד בניגוד לדבר אחר , שונה counter , opposite לגמרי מע 1 ךב , מע 1 ךבת יש בו מינים שונים יחד / קשור למקרה , מתעניין בו involved , mixed נאמן , נאמנה שאפשר להאמין בו או בדבריו , הוא לא יבגוד אף פעם faithful , loyal שכיח , שכיחה נמצא הרבה , קורה הרבה פעמים common , frequent J )) 3 ] \ U rjViN אבל ( שפה גבוהה ) however ברם אבל ( ספרותי ) but , however יח 0 ית בהשוואה לפרסים אחרים relatively על ל-1 , עלולה + ) שם פועל ) אולי הוא יעשה משהו , אולי יקרה לו משהו ( בדרך כלל liable משהו רע )

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר