עמוד:48

חילון - פרק : 2 פעלים אימץ , לאמץ קיבל ילד זר למשפחה והפך אותו לילד חוקי / קיבל ( תוכנית , או adopt שיסה ) ופעל לפיהם ביקר , לבקר אמר או כתב מה דעתו על מישהו או על משהו , מה סוב ומה criticize לא טוב בו המליט , להמליט ( על בעל חיים נקבה ) מביאה לעולם צאצא give birth היניק , להיניק ( על אישה או נקבה בבעלי חיים יונקים ) נותנת לתינוק חלב אם breast feed , nurse העליב , להעליב פגע ברגשות או בכבוד של מישהו insult , offend הקיא , להקיא הוציא אוכל מהפה , אחרי שאכל אותו , בדרך כלל בגלל מחלה , vomit , spew או מפני שהאוכל היה לא טוב הךבה , להךב 1 ת ( ב ( ... עשה משהו הרבה פעמים , הגריל את הכמות increase השקיע , להשקיע ( ב ( ... נתן מכספו , מכוחותיו ומזמנו לדבר או לאדם / קנה רכוש כדי invest להרוויח בעתיד . שם הפעולה - השקעה חשד , iyjr ( 1 ( ב ( ... חשב שמישהו עשה דבר רע , אבל לא היה בסוח בכך suspect רושף , לחש 1 ף גילה / הוריד את המכסה / גרם שיהיה בלי הגנה expose , uncover ספג , לספוג לקח לתוכו , למשל : ( משהו ) ספג ריח , דם , שמן / ( מישהו ) 0 פג absorb — T : ערכים , נימוסים , ידע פיקח , לפקח ( על ) בדק אם מכונה או אדם פועלים כמו שצריך על פי התוכנית ועל supervise פי החוקים שיתף , לשתף ( את , ב ( ... נתן אפשרות למישהו אחר להשתתף בפעולה / סיפר למישהו share , associate על רגשות , מחשבות , תוכניות , בעיות וכו י שרד , לשחד נשאר בחיים למרות מלחמה או אסון שנהרגו בהם הרבה survive אנשים סביבו / נשאר בחיים אף על פי שכמעט מת תחקר , לתחקר חקר כדי לדעת מה קרה בדיוק interrogate , debrief תפקד , לתפקד מילא את תפקידו , דאג לכל צרכיו function ש מ 1 ת עצ ם אובלו T ? 0 : "ה נ . כל התושבים שגרים באזור מסוים population אזכרה נ . סקס לזכר אדם שמת memorial service : T 1 איום ז . הודעה על כוונה לפגוע במישהו או לתת לו עונש , אם הוא לא threat יעשה מה שדורשים ממנו / סימן לסכנה קרובה גירושי ! ז . ר . ( גירושים ) שבירה חוקית של קשר הנישואין בין בני זוג , כשהבעל נותן גט divorce לאישה , סיום רשמי של הנישואין הורות נ . ר . 0 המצב או המעמר של ההורה parenthood חולדה נ . סוג של בעל חיים ממשפחת העכבר"ם , דומה לעכבר גדול , rat אפור עם זנב גדול , אוכל הכ 1 ל , חי לעיתים קרובות קרוב לאדם ומסוכן לאדם , כי יכול להעביר מחלות חשד ז ,. חשדוו הרגשה או מחשבה , שאדם מסוים עשה דבר רע suspicion מםף ז . קבוצה של דרכים ומעברים מסובכים , שקשה למצוא מהם את labyrinth , maze הדרך החוצה , וקל ללכת בה לאיבוד ממצא ז . כל דבר שמוצאים בבדיקה או במחקר , למשל : ממצא ארכאולוגי , finding ממצא רפואי מפנה ז . שינוי כיוון turning point

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר