עמוד:34

הנישואים עולה מיד לאחר מלחמה . אבל , החברה הישראלית מעבירה מסר ברור למשפחה : הגברים יוצאים לשירות צבא לפרקי זמן ממושכים , והנשים צריכיות לשמור על שלמות המשפחה , להישאר נאמנות לבעל ולאב , שיצאו להגן על הבית , ולעודד אותם , אולם , סיבה אחרת למשפחתיות היא שמדינת ישראל קלסה בשנים הראשונות לקיומה אלפי עולים מארצות המזרח . בארצות אלה המשפחה היא מוסד יציב , ובדרך כלל מספר הילדים בה גדול . מכיוון שמחצית תושבי המדינה הם מעחת המזרח יש לצפות לכך שמספר הלידות יהיה גדול ! חסית , ומספר הגירושין קטן , בהשוואה למדינות המערב . ברם , גם לפי ההלכה היהודית , וגם לפי המסורת , יש למשפחה מקום חשוב ביותר בחיים . למשפחה יש תפקיד מרכזי בהעברת הערכים ובשמירת קשר עם יהודים במקומות שונים ובארצות שונות . במשפחות דתיות שמירת שלמות המשפחה היא עדיין אחד מהערכים החשובים ביותר . אך המשפחות בישראל פועלות במקרים רבים כקהילות קסנות . בני המשפחה המורחבת , שגרים באותו אזור מפקחים על בני המשפחה האחרים , עוזרים ותומכים בשעת הצורך , ומנסים לשמור על יציבות המשפחה . אבל , _ ב . השלימו את החלקים החסרים בחלק א' בעזרת המשפטים האלה . ( 1 בשעת מלחמה הגבר יוצא מן הבית לתקופות ממושכות , והאישה עומדת בראש המשפחה פרק זמן ארוך . הניתוק הממושך של הבעל והאב מן הבית , הבדידות והקשיים המרובים של האישה בלולים להרוס משפחות . ( 2 כל שנה גדל מספר הנישואים הבינעדת"ם ובבתים "מעורבים " כאלה יורד מספר הילדים ועולה מספר הגירושין , כלומר בני הזוג מאמצים את סגנון החיים המערבי , שבו המשפחות יותר קטנות . ( 3 על פי הסטטיסטיקה נישואים , שהחליטו עליהם במהירות , הם פעמים רבות נישואים שמסתיימים במהירות , ולכן יכול להיות , שבני זוג , שהחליטו להתחתן בגלל מלחמה , או בגלל איום של מלחמה , אולי יסיימו את הקשר ביניהם , כשהסכנה המיידית תעבור . ( 4 יותר ממחצית האזרחים במדינה גרים היום בערים , ושם אין קשר רב בין חברי הקהילה הקטנה , ואנשים לא מחויבים לשמירת שלמות המשפחה כמו בעבר . ( 5 גם במשפחות , המוגדרות כדתיות , יש בשנים האחרונות עלייה במספר מקרי הגירושין , קל וחומר במשפחות חילוניות , שהן למעלה 70 ° / 0-מ מאזרחי המדינה .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר