עמוד:28

מילון - פרק א : פעלים בגד , לבג 1 ד ( ב ( ... לא היה נאמן ( למדינה , לאדם ) / שיקר ( למישהו שהאמין בו ) betray / אמר או עשה משהו בניגוד לעקרונות של , ! בניגוד לאידאלים ךמיין , לך מ"ן ראה בדמיונו / חשב שמשהו קרה או קורה imagine , picture ^ ... ) להוריש ( ל ( ... השאיר או העביר לאחר מותו כסף , רכוש , תואר , תכונה , או to cause to inherit 1 'pDT \ לקרובי משפחה או לאחרים חסיל ספק , לא היה ב 0 וח בדבר doubt , question להסיל ספק ( ב ( ... התארח , להתארח היה אורח בבית של מישהו , בדרך כלל גם ישן שם visit , stay with התבונן , להתבונן ( ב ( ... הסתכל בתשומת לב observe , gaze התחצף , להתחצף ( אל ) דיבר והתנהג לא יפה , בחוצפה , בלי נימוס , בדרך כלל אל אדם be insolent , מבוגר או מכובד ממנו be rude התכווץ , להתכווץ משהו הפך להיות ק 0 ן יותר בגלל קור או יובש / אדם או בעל shrink חיים הפכו להיות קסנים בגלל פחד או בושה התנקם , להתנקם ( ב ( ... עשה למישהו דבר רע , פגע בו בכוונה בגלל דבר רע , שעשה לו avenge קודם התעלם , להתעלם ( מ ( ... התנהג כאילו הוא לא רואה ולא יודע , כאילו שום דבר לא קרה ignore חדל , לחדול ( מ ( ... הפסיק cease , stop T ירש , - לרשת VT . - קיבל כסף , רכוש , תואר , תכונה או תפקיד , שהשאיר אחריו inherit אדם שמת מיסד , למסד - הפך תוכנית , חברה , דרך חיים , תנועה , ארגון למשהו קבוע institutionalize / " : הפך משהו זמני למוסד של קבע נקם , לנק 1 ם ( ב ( ... עשה למישהו דבר רע , פגע בו בכוונה בגלל דבר רע , שעשה לו avenge קודם ( שפה גבוהה ) ס " . ם , לסיים גמר / הגיע לסוף finish , end סתר , - T לסת 1 : ר אמר את ההפך contradict פרנס , לפרנס נתן כל מה שצריך כדי להתקיים , כדי לחיות , בעיקר לבני maintain המשפחה ( a family ) ציית , לצ"ת ( ל ( ... עשה בנאמנות מה שאמרו לו , שמע בקול מישהו obey קלקל לקלקל גרם לדבר שפועל היסב שיפסיק לפעול כמו שצריך / הרס , spoil ' למשל : קלקל את המכונית , קלקל יחסים שמות עצם אופן ז . דרך , שיטה לעשות משהו way , manner אזהרה נ . עצה שנותנים למישהו , שלא יעשה דבר מסוכן או דבר , שאסור לעשותו warning TT : ךמו-ת נ . צורה של משהו חי או לא חי , שרואים באופן לא ברור / אדם בעל תכ 1 נות character מסוימות או תפקיד חשוב / גיבור של יצירה ספרותית הקשר ז . מה שקרוב למילה , לפניה ו / או אחריה בסקסס מסוים , שמאפשר להבין context אותה / מה שלפני ו / או אחרי מקרה מסוים , שעוזר להבין אותו חתה ז . כתב הסכם ( הסכם כתוב ) בין שני צדדים או יותר , הכולל את החובות contract ,: ni'Drm שכל צד חותם , שהוא מסכים להם X נ . ר . 0 . התכונה של הדבר היציב , הקבוע , כשלא משנים ולא מחליפים שום דבר stability , steadiness

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר