עמוד:3

הקדמה מטרות התכנית : א . הילדים יכירו את שמות האותיות של האלף בית העברי . ב . הילדים יזהו את הצורה הגרפית של כל אות ויבחינו בין אותיות דומות . ג . הילדים יכירו את התופעות המיוחדות לעברית הכתובה , כמו האותיות הסופיות הדומות בצליל שלהן והשונות בצורתן ( בייצוג הגרפי שלהן , ( והאותיות הרפות השונות בצליל שלהן והדומות בצורתן ( מלבד נקודת הדגש . ( ד . הילדים ייחשפו לקשרים בין הצליל של האות לבין הצורה הגרפית של האות לבין שם האות . ה . הילדים ידעו לכתוב את האותיות . ו . עם סיום התהליך של הכרת האותיות יהיו הילדים מוכנים ובשלים לרכישת הקריאה . מבנה החוברת : בתכנית שתי חוברות . כל חוברת מחולקת לקבוצות של אותיות . כל אות מוקנית בשמה ובצורתה הגרפית ומלווה בשני איורים של פריטים . שמות הפריטים מתחילים באות הנלמדת . המטרה היא שהילדים יקשרו בין מילים מוכרות לבין האות הנלמדת . המילים נבחרו מתוך סדרת ניצנים רמה 1 ומתוך מאגר של מילים ידועות משפות אחרות שמשמשות גם בעברית , לדוגמה : גיטרה . לעתים , כשלא נמצאו מילים ידועות , הובאו מילים שמתאימות לעולם הילדים . במקרים אלה אנו מציעים ללמד את המילה באמצעות האיור המלווה אותה . רצוי לחזור על המילים החדשות כי הן משמשות בלמידה בהמשך . החובות הראשונה כוללת את קבוצות האותיות : א-ה , ו-י , כ-נ ; החובות השנייה כוללת את קבוצות האותיות : ס-צ , ק-ת ואת חמש האותיות הסופיות המופיעות כקבוצה נפרדת ; כל אות רפה מופיעה לאחר האות הדגושה שלה ; האות ש מופיעה לאחר האות ש . כל אות נלמדת בדרך דומה , כדי שהילדים יתרגלו לפעילויות השונות : ו . זיהוי האות הנלמדת כאות בודדת וכאות בתוך מילים . . 2 צביעת האות . . 3 זיהוי האות בין אותיות אחרות . . 4 הקניית הכתיבה של האות . . 5 זיהוי האות בתוך ציור . . 6 זיהוי האות בתוך שמות של ילדים . . 7 הקניית מילה נוספת עם האות , הנלמדת בהקשר יהודי . . 8 זיהוי האות בתוך משפט ( בהקשר יהודי . ( חזרה : בסוף ההקניה של כל קבוצת אותיות יש כמה דפי חזרה , שהרקע שלהם צבעוני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר