עמוד:66

שיעור : 10 הרצאה ומצגת שיעור : 11 כתיבת השוואה שיעור : 12 טקסט לא רציף הפניה לפעילויות מסכמות 9–7 מילון שיעור : 13 יחסים בין מילים מערכת הצורות הפועל שיעור : 14 מאפייני הפועל שיעור : 15 הבניינים שיעור : 16 משמעויות הבניינים הפניה לפעילויות מסכמות 13–10 שם העצם שיעור : 17 מאפייני שם העצם שיעור : 18 המשקלים שיעור : 19 שם התואר שיעור : 20 מילות יחס שיעור : 21 שם המספר הפניה לפעילויות מסכמות 17–14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר