עמוד:65

פעילויות מסכמות ומבחנים בסוף הספר מובא מקבץ גדול ומדורג של פעילויות מסכמות ומבחנים . הפעילויות המסכמות הובאו בסוף הספר כמאגר של טקסטים למורים ולתלמידים , וסביבם שאלות הקשורות לענפי הלשון השונים ( הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , אוצר מילים , מערכת הצורות , תחביר . ( הן מיועדות לעמוד לרשות המורים והתלמידים לצורך חזרה , תרגול ומבחן במהלך הלמידה . לאורך הספר קבענו " תחנות" ובהן המלצנו להשתמש בפעילויות אלה . יש לראות בתחנות אלה המלצות בלבד . הפעילויות המסכמות עשויות לשמש כלי לבדיקה עצמית של התלמידים ולשיקוף מצבם . אם תלמידים לא הצליחו בחלק מסוים , אפשר להבהירו בכיתה , או לחזור לשיעור הדן בנושא זה . בחלק מהפעילויות הוצע ציינון ( חלוקת ניקוד . ( זוהי הצעה בלבד , וכל מורה יכול לשנותה על פי צרכיו ועל פי הבנתו . חלק מהפעילויות ארוכות , ויידרש להן יותר משיעור . במבחנים ארוכים משך הזמן הוא 2 שיעורים ( בין שעה וחצי לשעתיים . ( בסוף הפעילויות אפשר להציע לתלמידים להוסיף משוב : אם המבחן היה קל / בינוני / קשה , מה עליי לעשות כדי להצליח יותר בפעם הבאה . אפשר לחלוק טיפים עם עמיתים כדי ללמוד באופן יעיל יותר לקראת מבחן . מיקום ההפניות לפעילויות המסכמות שיעור : 1 חזרה הבנה והבעה שיעור : 2 הבנת השאלה שיעור : 3 קישוריות וקשרים שיעור : 4 תהליך הכתיבה שיעור : 5 משוב ועריכה שיעור : 6 טיעון בכתב שיעור : 7 טיעון בעל פה הפניה לפעילויות מסכמות 3–1 שיעור : 8 דיון בכתב ובעל פה שיעור : 9 כתיבת סיכום הפניה לפעילויות מסכמות 6–4 כדי להחיות קצת את נושא המספרים ולבסס את המספר הסתמי והתאריכים , כדאי לתת אפשרות לכל תלמיד בכיתה לומר את תאריך הלידה שלו ואת כתובתו בפני כל הכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר