עמוד:55

פעיל גורם – הציר הראשון של ניגודי משמעות הוא החלוקה לסביל -פעיל . ציר שני של ניגודי משמעויות נמצא בתוך קבוצת ה פעיל . בתוך קבוצת הפעיל נמצא פעולה לעומת גרימה , פעיל רגיל לעומת פעיל גורם . כלומר את כל הפעלים הפעילים ניתן לחלק לפעלים פעילים " רגילים" ולפעלים שיש בהם משמעות גרימה , כלומר במשמעות שלהם גלום המרכיב של : גרם למישהו לעשות משהו . גרימה : הרקיד , הנחית , שימח ( גרם למישהו לרקוד , לנחות , לשמוח . ( פעיל רגיל : רקד , נחת , שמח . שינוי והתהוות ; חזרה ; הדדיות – משמעויות אלה נמצאות בין הפעיל לבין הסביל . משמעות החזרה עשה פעולה שחזרה אליו : התלבש , התגלח , הסתבך – הלביש את עצמו , גילח את עצמו , סיבך את עצמו . משמעות השינוי וההתהוות השתנה ל , נעשה :... התרחב , הצהיב – נעשה רחב , נעשה צהוב . משמעות ההדדיות – עשו פעולה זה לזה , זה עם זה : התכתבו , התלחשו , נאבקו – כתבו זה לזה , לחשו זה לזה , נאבקו זה עם זה . משמעויות לפי הבניין – להלן נציג את המשמעויות השונות של כל בניין : פעל ( קל ) – לבניין פעל משמעויות רבות . המשמעות הנפוצה היא פעיל רגיל : ( כתב , למד , צחק . ( בינוני פעול – גם הבינוני הפעול משמש לעתים קרובות במשמעות סבילה . הוראתו הסבילה בולטת בדרך כלל , והיא ברורה גם לתלמידים . כאן כדאי להדגים את משמעותו על ידי צורות שקופות ( שבור , גמור , תפור . ( צורות הסביל בעברית מאופיינות על ידי התנועה . u נפעל – יש לעמוד על משמעויותיו המיוחדות של בניין נפעל כבניין סביל של פעל ( נפגע , נגנב , נבלע . ( אפשר להזכיר גם את משמעותו כמציין פעולה הדדית ( נפגש , נדבר עם ,... נצמד , ( וכמביע שינוי מצב והתהוות ( נרדם , נסער , נבעת , נפחד . ( הפעיל – בבניין הפעיל יש להבליט את המשמעות של גרימה ( פעיל גורם בניגוד לפעיל רגיל . ( גם עצם המילה להפ עיל מציינת גרימה , וכך : להבליט , להכתיב , להפחיד , להבהיל , להלביש . בניין הפעיל מציין גם שינוי והתהוות : השחיר = ) נעשה שחור , ( הסמיק וכדומה . יש לציין שרק חלק מן הפעלים בבניין הפעיל נושאים משמעות של גרימה , וכמובן , אין " לאלץ" ול"כופף" מילים כדי שיתאימו לקבוצת המשמעות . פעל – בניין פעל מציין לרוב פעלים פעילים רגילים , כגון : חב ק , קש ט , ופעלים פעילים בעלי משמעות של גרימה , כגון : למ ד , אפ ר . פעל , הפעל – המשמעות המובהקת היחידה והמקיפה את כל הפעלים המשתייכים לבניינים אלה היא הוראת הסביל של הבניינים פעל והפעל . התפעל – בניין התפעל מציין משמעות של פעולה החוזרת אל המבצע , כגון : התלב ש , התאפ ר , התקל ח , התרח ץ , אך גם משמעות של הדדיות : התכת ב , התנג ש , התנש ק , התיד ד , התחב ק , התחב ר , וכן שינוי והתהוות התבה ר , התלכל ך , וכמובן גם משמעות פעילה רגילה : הסתכ ל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר