עמוד:52

שיעור : 15 הבניינים בשיעור זה מכירים את צורת הגזירה של הפועל , כלומר את שבעת הבניינים , הדרך לזיהויים בעזרת צורת היסוד וסימניהם המיוחדים . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט " ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > בניינים הערות והנחיות בניין ותבנית חשוב שהתלמידים יבינו שבניין ותבנית הם מושגים חופפים לגבי הפועל . אלה שתי שיטות סימול של אותו עניין : בתבנית מסמנים " מקומות ריקים" בעבור השורש , למשל , הססיס , התססס , ססס , ואילו בשמו של הבניין המקומות הריקים מתמלאים בשורש הסמלי פ-ע-ל למשל , הפעיל , התפעל , פעל . צורת נפעל עתיד צורת נפעל עתיד היא צורה קשה להבנה ולניתוח . לתלמידים קשה ליחס אותה לשאר צורות נפעל בגלל הידמות ה-נ . לכן חשוב שהם ידעו לזהות את הבניין בעזרת שינוי הפועל לצורת היסוד עבר נסתר . בתרגול כדאי להקפיד שצורות נפעל עתיד יהיו צורות שכיחות ומוכרות בלשון , ואשר נטייתן שלמה , כגון : יבהל , ישבר , יגמר , ידרש , ישרף , יכנס , ישאר , יזכר , יקלט , ימכר , יסגר . שבעת הבניינים בעברית החדשה – מערכת הפועל העברי היא , פחות או יותר , " סגורה" באשר לתבניותיה : יש בה שבעה בניינים , וכל פועל בעברית משובץ באחד מהם . גם כשפעלים חדשים " נולדים" בעברית בת ימינו , הם נוצרים רק באחד משבעת הבניינים . גם כשהעברית מסגלת או מאזרחת מן הלעז שורש שנגזר ממילה לועזית הוא משתבץ באחד הבניינים הכבדים : צנזר , נטרל ( פיעל , ( התברגן ( התפעל . ( אפילו הפעלים במה שקרוי " לשון תת-תקנית" משובצים באחד משבעת הבניינים , אף כי לעתים בלי הקפדה על תקניות הלשון : בילף , פישל , חנטרש , הסתלבט ואפילו לפייסבק . ראוי לציין שיש גישה המונה בעברית החדשה יותר בניינים ( למשל , בניין שפעל , אפעל ) . נקטנו כאן את הגישה הרווחת . בניינים דגושים ולא דגושים – אפשר לחלק את בנייני הפועל לתת קבוצות באופנים שונים . בחרנו לחלקם על פי התבנית הזאת : הבניינים הדגושים בניינים שיש בהם דגש חזק ( תבניתי ) בעה"פ ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר