עמוד:47

שיעור : 23 יחסים בין מילים ש יעור זה מוקדש להכרה ראשונית של מבנה ה ערך המילוני ולדליית מידע מתוכו . באמצעות דפדוף במילונים , קריאת ערכים והשוואה ביניהם , התלמידים לומדים להפיק מידע על משמעות הערך וכן אפיונים לשוניים אחרים הקשורים אליו . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 3 שדות סמנטיים הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 1 ניגודיות ונרדפות הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 7 דו- משמעות קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > אוצר מילים ומילון > יחסי משמעות ה ערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : מילון , אוצר המילים והמשמעים ספר ז – שיעור : 7 מילים בהקשר ; שיעור : 22 מילים במילון ספר ח – שיעור : 03 יחסי ם בין מילים מילון קישוריות בטקסט לא רציף – הקישוריות בטקסט הלא רציף אינה מילולי ת , ואינה מתבטאת באמצעים לשוניים כגון ביטויי קישור , מאזכרים וכדומה . הקישוריות בטקסט הלא רציף נוצרת באמצעים חזותיים , כגון : עמודות , טורים ב טבלה , שורות בעקומה , צבעים במפה וכמדומה . מבנה הכתיבה ב טקסט לא רציף – אחת המטלות השכיחות בעיסוק בטקסט לא רציף הי א המללת הטקסט החזותי . במטלה זו נדרשים הכותבים להפוך את הנתונים לקטע רציף , ולשם כך משתמשים במילות קישור מגוונות היוצרות טקסט לכיד ומקושר . מבנה הטקסט המילולי יהיה זהה למבנה הקטע שנלמד בפרקים הקודמים ( פסקת פתיחה , פסקת גוף ופסקת סיום , ( ויפנה לנתונים המופיעים בט קסט החזותי . למשל : פתיחה – הגרף העוסק ב ... מציג את הנתונים ... גוף – הגרף מראה ש . .. וכן ... ואילו ... סיום – מתוך הנתונים המוצגים בגרף ניתן להסיק כי / ... עולה ש ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר