עמוד:18

התאמה לפריסת הסוגות בתה"ל בתכנית הלימודים ( עמ' ( 45 מוצגת פריסה מומלצת של עיסוק בהבנה ובהבעה לפי סוג הטקסט . אלה הסוגות ותת-הסוגות הנמנות בשלב א והמקום שבו הן נלמדות . יש לציין שבתרגול כל סוגה מופיעה עוד פעמים רבות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר