עמוד:133

איץ נ - שיע country , land n מ " י ( word signifying the definite direct object ) ^ nrtN ז . י jT / N ,. נ . י , כ " ג yOU s אתם ז . ר . אתן נ . ר . כ " ג yOU p | אתמול רדפ yesterday אתר ז . ש " ע site ב בי- מ " י in , on , at בא , לבוא פ . come בא ל ... ( לא בא ל ( .., ב . feel like ( don ' t feel like ) , 0 באולינג bow " ? . כאמת ח " פ really , honestly בבקשה מ " ק please בגל ז . item of clothing v " w בגדול ת " פ , basically , in general « j בייאי ,. 1 בדואית נ . ש " ע ש " ת Bedo . ' Good luck ! " D / D " n ! nn ^ QB ניבה נ . ש " ע doll , puppet בודק , לבדוק פ . examine , check בול ז . ש " ע stamp בונה , לבנות פ . build בוקר ז . ש " ע morning , M 7 / J לברוא פ . create ( as in the creation of the world ) בחו-ר ז ,. בחו-ךה נ . ש " ע young man , young woman בחינה נ . ש " ע test , exam בטן נ ,. ר . 0 ש " ע stomach בית ז ,. בתים ש " ע house , home בית כנסת ז ,. בתי כנסת ש " ע synagogue בית ספר ז ,, בתי ספר ש " ע school בית ספר תיכון ז ,. בתי ספר תיכוניים ש " ע high school בלי מ " ח without בן ז ,. בנים , בת נ ,. בנות ש " ע boy , son / girl , daughter X / J ז . י x ' JJ ,. ' J xnj ,. ז . ר ,. בנות x נ . ר . ... 3 , 2 , 1 = x ) שנים ) is / are x years old בן דוד ז ,. בן דודה r ז ,. בת דוד נ ,. בת דודה נ . ש " ע cousin ? ... nps > ' JJ „ - .: ? ... no ? n ? ,. ' J ? ... no ? 13 ז . ר ,. בנות כמה How old is / are ... ? i ... ? ... בננה נ . bar . ? בסדר ת " פ OK בעיה נ . ש " ע problem בערף ת " פ approximately בצל ז . ש " ע ח 10 ח 0 בקבו-ק ז . ש " ע bottle

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר