עמוד:39

ב ) המחיזו שיחות בין רופא וחולה , לפי הפתקים עול הרופא . b ) Act out conversations between a doctor and a patient , based on the doctor ' s notes . א . הע \ ם : יגרגי 1 4 r > 3 wz >/ c יום : 01 / 02 / 04 jOd 3 ICDI P'U ^ IIC 1 3 IC D : D 8 © e 86 eNn JD | n' © o 1 c ות p ^ bl ^^ 1 ^ רר | 1 eNe ב . / 16 p , j ) 'N 8 pn : Diun יום : 01 / 02 / 04 )^ P' ^ ICD id "> RD pneN nnic ( Td V P'lcO ^ IQof D ^ ni'N J > l < TN 8 r ) 7 ) ^ ^ one ג . 16 JIX , ( N 5 )^ 'N : D \ yn / יום : 01 / 02 / 04 | 6 ^> ^ ICDI eic ^ 131 C 3 תלי J ^ NiND I- ^ " nN 3 ?^

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר