עמוד:8

עץ משפתה ענו על השאלות לפי עץ המעזפתה . Answer the questions based on the family tree . DDD ( 1 בנים יש לאברהם ולשרה ? ( 2 כמה נכדים וכמה נכדות יש לאברהם ולשרה ? ( 3 כמה בנים וכמה בנות יש ליצחק ולרבקה ? ( 4 כמה נשים יש ליעקב ? ( 5 כמה אחיות יש ליהודה ? ( 6 כמה אחים יש לדינה ? ( 6 לדודים שלי יש מכונית חדשה . איזו מכונית יש ' JK ) ? לא 'ודע איזו ( ... ( 7 לאח שלי יש מחר בחינה גדולה . יש בחינה במתמטיקה ? ( לא , נעגר'ת ( . ( 8 לאחיות שלי יש הרבה חיות בבית . איזה חיות יש , DHMK ) ? < נ'פור'ם ןד * ים )

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר