עמוד:6

תקנו את המשפטים האלה לפי הע 1 יחה . . Correct the following sentences based on the conversation lvunmyn ב : ( V ל / ... אי | ל ... בנטייה והטו את מילת היחס : ל ... ל ( V and conjugat the preposition : ... ל \' K / .,. ל Use : ... לאבא של עומרי יש עשרה נכדים . OJ /< Te' IIDJ 1 c < T . ^ nic ( 1 לדודים של עומרי אין נכדים . ( 2 לדודה של עומרי יש בנים . ( 3 לאבא של עומרי יש אחות ואח . ( 4 לעומרי יש שני אחים ושתי אחיות . ( 5 לדודה של עומרי יש נכד אחד . ( 6 לעומרי אין בני דוךים . omp I כהו-גן , פורמרט משפחתי , 1971-1970

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר