עמוד:228

בעיה ופתרונה הגרף שלפניכם מראה מה עלול לקרות אם הצמחונים שבאגם ( הסרטנים ) ייפגעו על–ידי חיידק קטלני , וכולם ייכחדו . הפעילו את ההדמיה לזמן קצר ללא כל סרטנים באגם , ואז עצרו אותה ( כעבור 3 יחידות זמן , כמו בגרף שלפניכם . ( שאלות 5-3 שלפניכם עוסקות במצב שנוצר במקרה זה . . 3 על–פי הגרף , האם הכחדת הסרטנים השפיעה על כמות האצות ( היצרנים ) באגם ? א . הדבר לא השפיע כלל על האצות . ב . אי–אפשר לדעת אם האצות הושפעו . ג . האצות שבאגם התמעטו מאוד . ד . האצות שבאגם התרבו מאוד . . 4 על–פי הגרף , כיצד השפיעה השתלשלות העניינים על כמות כל הדגים באגם ( הטורפים וטורפי העל ?( א . הדבר לא השפיע כלל על הדגים . ב . אי–אפשר לדעת אם הדגים הושפעו . ג . הדגים שבאגם התמעטו מאוד . ד . הדגים שבאגם התרבו מאוד . . 5 האנשים המתפרנסים מדיג רוצים לצמצם את הנזק . המליצו להם מה לעשות . א . הציעו פתרון לבעיה , ונסו אותו בהדמיה . ב . אם מצאתם פתרון , תארו אותו . . 6 הסיקו מסקנה : על מי תשפיע פגיעה באחת החוליות בשרשרת המזון ? א . רק על החוליה הבאה אחריה בשרשרת המזון ב . רק על החוליה הקודמת לה בשרשרת המזון ג . רק על החוליה שלפניה ועל החוליה שאחריה ד . על כל החוליות המרכיבות את אותה שרשרת מזון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר