עמוד:200

סיכום הפעילות הכינו בכיתה תערוכה המציגה את הסביבה שחקרתם . א . אם חקרתם מקומות שונים , השוו את הממצאים מכולם . היעזרו בדוגמה שלפניכם והכינו טבלה גדולה לסיכום כל המקומות שחקרתם . הציגו את הטבלה בתערוכה . אם צילמתם או ציירתם דברים בשטח , שלבו את התמונות או הציורים בטבלה . אם הבאתם לכיתה ממצאים מעניינים ( רק כאלה שמותר לקחת מן הסביבה ) הציגו גם אותם בתערוכה . ב . אילו סוגי תצפיות ערכתם כדי לתעד את היצורים החיים בשטח ( פתוחות , מונחות , איכותניות , כמותיות וכדומה ?( נמקו . הסבר על סוגי תצפיות נמצא בפרק המבוא של הספר . ג . הכינו שני גרפים על–סמך הנתונים שמדדתם , והוסיפו אותם לתערוכה : . 1 גרף המציג את טמפרטורת האוויר ביחס לגובה מעל לפני הקרקע . . 2 גרף המציג את הטמפרטורה ביחס לעומק בתוך הקרקע . החליטו איזה סוג גרף מתאים בכל מקרה ( עמודות , עוגה , קו וכדומה . ( אם החלטתם שיש להציג את הגרפים במערכת צירים , החליטו מה יש לרשום בציר האופקי ומה באנכי . ד . הסיקו מסקנות על סמך הממצאים שמצאתם והסבירו אותן : . 1 מה הגורם לקרקע להתחמם ? . 2 מה גורם לאוויר להתחמם ? ה . האם בכל המקומות שחקרתם מגוון המינים דומה ? הסבירו בעזרת דוגמאות . ו . בחרו שני יצורים ( צמחים או בעלי–חיים ) שמצאתם במקום כלשהו , ושלא נמצאו במקומות אחרים באותה הסביבה . ציינו מהם התנאים שאפשרו להם להתקיים דווקא במקום שבו נמצאו , ומהם התנאים שמנעו מהם להתקיים במקום אחר באותה הסביבה . ז . נסחו טענות ונמקו אותן : . 1 האם יכולים תנאי הסביבה להשפיע על מגוון המינים בשטח ? . 2 האם יכולים היצורים החיים בשטח להשפיע על תנאי הסביבה ? . 3 האם לדעתכם ישתנו תוצאות המדידות והתצפיות באותם המקומות , אם הן ייערכו בשעות אחרות ביממה ? . 4 האם לדעתכם ישתנו תוצאות המדידות והתצפיות באותם המקומות , אם הן ייערכו בעונות אחרות בשנה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר