עמוד:167

שאלות . 1 " הגורמים השונים המשפיעים על עונת הפריחה מכוונים את מועדי הפריחה של הצמחים אל התקופות המתאימות ביותר . "לפריחה האם לדעתכם התקופה "המתאימה ביותר לפריחה" שונה ממקום למקום ( למשל במדבריות לעומת ארצות הצפון ?( הסבירו . . 2 ציינו מאפיינים דומים בתהליכי הגדילה וההתבגרות של צמחים ושל בעלי–חיים . . 3 ציינו מאפיינים שונים בתהליכי הגדילה וההתבגרות של צמחים ושל בעלי–חיים . מעורבות האדם ברביית צמחים האדם מתערב בתהליכי רבייה של צמחים שהוא מגדל לתועלתו . אחת הדרכים לשלוט בעונת הפריחה של צמחים היא לשנות את שעות האור והחושך שהצמחים נחשפים להם . פעילות תכנון ניסוי ופתרון בעיה פריחה כל השנה צמחי קטיף , שהפרחים שלהם משמשים להכנת זרים , נמכרים בחנויות הפרחים כל השנה . אך חלק מצמחי הקטיף פורחים רק בקיץ , כשהלילות קצרים והימים ארוכים ( צמחי יום ארוך . ( מינים אחרים פורחים רק בחורף , כשהלילות ארוכים והימים קצרים ( צמחי יום קצר . ( מגדלי הפרחים מעוניינים שהצמחים המבוקשים יפרחו כל הזמן . כך יוכלו להתפרנס כל השנה , ובמיוחד בעונת החורף , כאשר יש מחסור בפרחים ומחירם גבוה . עזרו לחקלאים למצוא פתרון לבעיה : איך אפשר לרתום את הידע המדעי ואת הטכנולוגיה , כדי לגרום לפרחי קיץ ולפרחי חורף לפרוח כל השנה ? תכנון ניסוי תכננו ניסוי לגילוי התנאים שיגרמו לצמחי הקיץ ולצמחי החורף לפרוח כל השנה . א . מהי השערת הניסוי שלכם , ועל מה היא מבוססת ? ב . תארו את מערכות הניסוי והבקרה ( הביקורת ) לבדיקת השערתכם . ג . מה הן התוצאות הצפויות במערכות הניסוי והבקרה שהצעתם ? הצעת פתרון מה החקלאים צריכים לעשות כדי לקבל פריחה כל השנה ? הציעו להם פתרון . בתיאור ההצעה שלכם התייחסו גם להיבטים אחרים של גידול הצמחים כגון תנאי מזג האוויר ( טמפרטורה , לחות , גשם , רוח וכדומה ) והצורך לחסוך במים ובאנרגיה , והציעו פתרון גם להיבטים אלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר