עמוד:164

מערכת לגילוי ייחום בפרות למדתם שהמטפחים של משק הבקר בישראל בוחרים פרים ופרות " מצטיינים" בתכונותיהם , מבצעים הזרעה או הפריה חוץ–גופית בתאי הרבייה שלהם , ומשתילים את העוברים ברחם של פרות אומנות ( פרות . ( "רגילות" וכך , אותם ה"מצטיינים" הם ההורים של כמעט כל עדרי הבקר בארץ . כדי שהביציות המופרות ייקלטו בהצלחה ברחם של הפרות האומנות , וכדי שההיריון יתפתח כהלכה , צריך לוודא שהפרה נמצאת בשלב המתאים לתחילת היריון . אחד מן המאפיינים של ההיריון הוא התייחמות . מתברר , שכמו אצל בעלי–חיים נוספים ממחלקת היונקים , גם אצל פרה אפשר להבחין בשלב של ייחום , שבו היא מוכנה להזדווג וגופה ערוך לתחילת היריון . החוקרים גילו כי כאשר הפרה מיוחמת , היא פעילה במיוחד ומתהלכת בחוסר שקט . מפעל בקיבוץ אפיקים מאפשר לרפתנים להסתמך על ממצא זה , לחסוך בדיקות מיותרות ויקרות , ולמנוע איבוד של עוברים כתוצאה מהשתלתם ברחם פרה במועד שאינו מתאים . המפעל מייצר "מד–התנהגות" ( פידומטר . ( הוא מוצמד אל רגלי הפרות ומודד את מידת פעילותן , כלומר : את כמות הצעדים במשך זמן כלשהו . המכשיר משדר את התוצאות אל מחשב הרפת , וכך הרפתנים מזהים בקלות את הפרות המיוחמות . כיום למעלה 70 % –מ מן הפרות בישראל עונדות את "מד–ההתנהגות" על רגליהן . שאלות . 1 " כדי שהביציות המופרות ייקלטו בהצלחה ברחם של הפרות האומנות , וכדי שההיריון יתפתח כהלכה , צריך לוודא שהפרה נמצאת בשלב המתאים לתחילת . "היריון על סמך מה שלמדתם על הפריה באדם , אילו מאפיינים עשויים להיות ב"שלב המתאים" אצל הפרה מלבד התגברות התנועה שלה ? נמקו . . 2 מהו המידע המדעי העיקרי ש"מד–ההתנהגות" של הפרות מבוסס עליו ? נמקו את בחירתכם . א . יש פרים ופרות "מצטיינים" שכדאי לאסוף את תאי הרבייה שלהם . ב . הפרים והפרות ה"מצטיינים" הם ההורים של רוב עדרי הפרות בארץ . ג . בשלב הייחום הפרות פעילות במיוחד , והן מתהלכות בחוסר שקט . ד . אפשר להשתיל עוברים ברחם של פרות אומנות , כדי שיתפתחו בהצלחה . . 3 ל"מד–התנהגות" כזה , או למכשיר דומה לו , ייתכנו שימושים נוספים גם בבעלי–חיים אחרים , ואולי אפילו בבני–אדם . א . הציעו רעיונות לשימושים נוספים במכשיר . תארו את הצעותיכם , וציינו על אילו צרכים המכשיר יכול לענות . אם השימושים שהצעתם מצריכים שינויים במכשיר , ציינו את השינויים . ב . הסבירו כיצד הרעיונות שהצעתם עלו בראשכם . " מד–התנהגות" ( פידומטר ) המוצמד לרגל פרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר