עמוד:64

אבחנה בין שתי נקודות המטרה : להדגים עד כמה האזור שהדחף העצבי מגיע אליו במוח חשוב לעיבוד המידע , ועד כמה תאי החישה ללחץ צפופים בעור . ציוד : שני מהדקים משרדיים פתוחים , סרגל מהלך ההתנסות : א . התחלקו לזוגות . מנו אחד או אחת מכל זוג ל"בודק" ואחד או אחת . "נבדק"ל ב . הנבדקים יפנו את ראשם הצידה ויושיטו את ידם אל הבודקים . ג . הבודקים יניחו את קצהו של מהדק משרדי או את קצותיהם של שני מהדקים על כפות הידיים המושטות של הנבדקים . כשהבודקים משתמשים בשני המהדקים , עליהם להניח אותם על ידיהם של הנבדקים בו זמנית . יש לחזור על פעולה זו פעמים אחדות . כל בודק יחליט בעצמו מתי להשתמש במהדק אחד ומתי בשניים . בכל פעם ישאלו הבודקים את הנבדקים אם הרגישו את המגע , ואם לדעתם נגעו בהם במהדק אחד או בשניים . שימו לב : עליכם לגעת בכפות הידיים של הנבדקים בעדינות , ולא לדקור אותן ! ד . כעת ייגעו הבודקים בידיהן של הנבדקים בעזרת שני המהדקים כמה פעמים נוספות , ובכל פעם ישנו את המרחק שביניהם . כתבו את המרחק הקטן ביותר שבו מצליחים הנבדקים לזהות כי נגעו בהם שני מהדקים ולא אחד ( במילימטרים . ( ה . לאחר שבדקתם את הרגישות למגע באזור כף היד , בדקו אותה גם בגב היד ( חזרו על כל הסעיפים . ( כתבו את המרחק הקטן ביותר שבו מרגישים את שתי הנגיעות בגב היד ( במילימטרים . ( ו . האם המרחק בגב היד שבו מרגישים הנבדקים את שני המגעים שונה מן המרחק בכף היד ( שמדדתם בסעיף ?( 4 ז . בדקו את הרגישות למגע גם בצד הפנימי של האמה , בצד החיצוני של האמה וברגל . ח . התחלפו ביניכם וחזרו על כל הבדיקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר