עמוד:38

חלוקת הפחתה - מיוזה היכנסו אל אתר האינטרנט הילקוט הדיגיטלי לחט"ב - מדע וטכנולוגיה , ובחרו בתחום מדעי החיים . היכנסו אל הנושא התא , ובחרו ביחידת הלימוד חלוקת הפחתה - מיוזה . שאלות . 1 מה ההבדל בין תא האם המתחלק בחלוקת מיוזה , לבין התאים המתקבלים בסיום החלוקה הזו ? . 2 הכרומוזומים בתאי הגוף של יצורים חיים מאורגנים בזוגות של כרומוזומים תואמים - הומולוגיים . מהו המקור של כל אחד משני הכרומוזומים בכל זוג ? . 3 בתאי הגוף של אדם יש בסך הכל 46 כרומוזומים . א . כמה זוגות של כרומוזומים הומולוגיים יש בכל תא גוף של אדם ? ב . כמה כרומוזומים יש בתא רבייה של גבר ? כמה כרומוזומים יש בתא רבייה של אישה ? ג . לאחר ההתלכדות של תא רבייה זכרי עם תא רבייה נקבי , מתלכדים גרעיני התאים . כמה כרומוזומים יהיו בגרעין של התא הראשון של הצאצא ? כמה כרומוזומים יהיו בשאר תאי הגוף שייווצרו מתא זה ? ( תזכורת : תאי הגוף של הצאצא הגדל נוצרים במיטוזה ( . . 4 בתאי הגוף של יתוש 6 כרומוזומים 3 ) זוגות של כרומוזומים הומולוגיים . ( באחת מחלוקות המיוזה התרחשה תקלה בשלב הפרדת הכרומוזומים ההומולוגיים , ובאחד מזוגות הכרומוזומים שני בני הזוג לא נפרדו . א . שערו : האם מספר הכרומוזומים בתאי הרבייה שייווצרו בחלוקה זו יהיה מחצית משהיה בתא שהתחלק ? כמה כרומוזומים יכיל כל אחד מתאי הבת ? ב . האם לדעתכם תאי הרבייה שייווצרו בחלוקת המיוזה שתוארה יהיו תקינים ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר