עמוד:14

מנתחים ניסוי : מי מאביק את הרקפת ? ביקורי המאביקים * בפרחים חיוניים הן למאביק והן לצמח . ברוב המקרים הצמח מספק למאביק צורך קיום : מזון , ולעתים גם צרכים ביולוגיים אחרים כגון אתר למציאת בני–זוג או מקום מסתור . המאביק מעביר גרגרי אבקה מפרח לפרח , ומאפשר לצמח לייצר זרעים ולהתרבות . לפרחי הרקפת מבנה מיוחד : הפרח "הפוך" ואיברי הרבייה שלו ( האבקנים וצלקת העלי ) פונים כלפי מטה , וכך הם נותרים יבשים בימי גשם . לפרחים ריח נעים , אך צוף לא נוצר בהם . עד לפני שנים אחדות לא הייתה דרך ההאבקה של פרחי הרקפת ידועה , וגם המאביקים הפוקדים אותה היו בגדר תעלומה . לא היה ברור אם הפרחים מואבקים באמצעות רוח , באמצעות מאביקים או בהאבקה עצמית . האם יש לרקפת מאביקים ? ואם כן - מי הם המאביקים של הרקפת , ומה הם מחפשים בפרחים חסרי הצוף האלה ? חוקרים מרמת הנדיב שהחליטו לפתור את התעלומה צפו בפרחי רקפת בשדה ובפרחי רקפת שגידלו בתנאים מבוקרים . המחקר התבצע ברמת הנדיב . החוקרים בדקו צמחי רקפת שגדלו בשדה , וראו חרקים ממינים שונים שביקרו בפרחים . בהמשך הם גם גידלו צמחי רקפת בעציצים . את העציצים הכניסו לתוך כלובים שקופים שהיו מוגנים מחרקים ומרוח . לאחר שפרחי הרקפת נפתחו הכניסו החוקרים לחלק מהמכלים חרקים ממינים שנמצאו על פרחי הרקפת - לכל מכל חרקים ממין אחר : עשים * או תריפסים . * לאחר כמה זמן בדקו את אחוז הפרחים שהתפתחו לפרי בכלובים השונים ואת אחוז הפרחים שהתפתחו לפרי בשדה , חשופים לסביבתם . תוצאות הניסוי מסוכמות בטבלה שלפניכם . הקשר בין נוכחות חרקים שונים לבין התפתחות פרות הרקפת : מאביקים - בעלי–חיים המבקרים בפרחים ואגב כך מעבירים את גרגרי האבקה מפרח לפרח . עשים - קבוצה גדולה של משפחות פרפרים ממחלקת החרקים , שכנפיהם ערוכות כעין גג ורובם פעילי לילה . תריפסים - סדרה ממחלקת החרקים הקרובה לפשפשים . מינים רבים של תריפסים ניזונים ממוהל הצמחים ונחשבים מזיקים לחקלאות , ואילו אחרים ניזונים מתוכנם של גרגרי אבקה ומועילים לחקלאות ולצמחי הבר , כי הם מאביקים את הפרחים . רקפות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר