עמוד:190

הספרייה המרכזית ע " ש סוראסקי , אוניברסיטת תל אביב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 120 ? אוסף אינהורן , תל אביב / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 121 ? י - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 121 ? ש - מוזיאון לאמנות והיסטוריה יהודית , פריס / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 123 ? ע - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 123 ? ת - בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב - 124 ? ארכיון הוצאת כתר , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 125 ? אוסף מקס ברגר , וינה / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 126 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 129 ? המוזיאון היהודי של אוסטריה , איזנשטט / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 130 ? אוסף ד " ר פאול ארנסברג / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 131 ? המוזיאון היהודי של אוסטריה , איזנשטט / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 132 ? י - ויז ' ואל 132 ? Corbis / שע - אוסף ד " ר פאול ארנסברג / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 132 ? שת - ויז ' ואל Archivo lconografico , S . A . / Corbis / 144 ? Mary Evans Picture Library - 143 ? Mary Evans Picture Library - 142 ? Mary Evans Picture Library - 141 ? Mary Evans Picture Library - 140 ? Mary Evans Picture Library - 139 ? Mary Evans Picture Library - 137 ע 144 ? Mary Evans Picture Library - ת 146 ? Mary Evans Picture Library - 145 ? Mary Evans Picture Library - י 146 ? Mary Evans Picture Library - ש e des Beaux-Arts , Caen , France / Bridgeman - 154 ? Christie's Images , London / Bridgeman Art Library - 153 ? Mary Evans Picture Library - 151 ? Private Collection / Michael Graham-Stewart / Bridgeman Art Library - 150 ? Mary Evans Picture Library - 149 ? Mary Evans Picture Library - 148 ? Mary Evans Picture Library - 147 ? Mary Evans Picture Library - י 156 ? The Stapleton Collection / Bridgeman Art Library - 155 ? Art Library Mus ע 156 ? The Stapleton Collection / Bridgeman Art Library - ת que des Arts - 161 ? Mary Evans / INS . of Civil Engineers - 160 ? Musee Conde , Chantilly , France / Bridgeman Art Library - 158 ? Atkinson Art Gallery , Southport , Lancashire , UK / Bridgeman Art Library - 157 ? Collection / The Stapleton Collection / Bridgeman Art Library Private - ט 162 ? Decoratifs , Paris / Archives Charmet / Bridgeman Art Library Biblioth ת que des Arts Decoratifs , Paris / Archives Charmet / Bridgeman Art - ט que Nationale , - 165 ? Mary Evans Picture Library - 164 ? Victoria & Albert Museum , London / Bridgeman Art Library - 163 ? Library Biblioth ט 167 ? Private Collection / Archives Charmet / Bridgeman Art Library - 166 ? Paris , France / Archives Charmet / Bridgeman Art Library Biblioth ע - מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : נחום סלפק 167 ? א - המוזיאון היהודי , אתונה / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 167 ? ת - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 168 ? בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב - 170 ? אוסף ג ' רארד סילביין , פריס / תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב 171 ? ע 171 ? Art Gallery , Corporation of London / Bridgeman Art Library Guildhall - ת e Conde , Chantilly , France / Bridgeman Art Library - י 176 ? Mus י - מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : אברהם חי 176 ? שע Top Touch - אוסף בוקי בועז 176 ? שת Top Touch - אוסף בוקי בועז 179 ? ע - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 179 ? ת - מתוך : אלי שילר ) עורך , ) העיר החדשה - צילומי ירושלים הראשונים , הוצאת ספרים אריאל , ירושלים , - 181 ? 1979 הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 182 ? אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים 183 ? ע - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . אוסף שבדרון 183 ? ת - אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים 184 ? ע - אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים 184 ? א - אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים 184 ? ת Top Touch - אוסף בוקי בועז - 185 ? אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים 186 ? ע - אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים 186 ? ת - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 187 ? ע - אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים 187 ? ת - ברוך גיאן - 188 ? מתוך : דוד קרויאנקר , ירושלים – מבט ארכיטקטוני : מדריך טיולים בשכונות ובתים , כתר הוצאה לאור , ירושלים , 190 ? 1996 ע - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . אוסף שבדרון 190 ? ת - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 191 ? אוסף פויכטונגר , מוזיאון ישראל , ירושלים - 192 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 193 ? בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים Top Touch - 194 ? אוסף בוקי בועז Top Touch - 198 ? Private Collection / Dreweatt Neate Fine Art Auctioneers , Newbury , Berkshire , UK / Bridgeman Art Library - 197 ? אוסף בוקי בועז 203 ? The Stapleton Collection / Bridgeman Art Library - 202 ? Christie's Images , London / Bridgeman Art Library - 200 ? י 203 ? Oxford / Bridgeman Art Library Ashmolean Museum , - ש 204 ? Wallace Collection , London / Bridgeman Art Library - ת Manchester / Bridgeman Art Library Whitworth Art Gallery , The University of - - 205 צילי ברנדשטטר , תל אביב 211 ? יע - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . אוסף שבדרון 211 ? ית - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 211 ? ש - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 213 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 214 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 217 ? ע - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 217 ? תי - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים 217 ? תש - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים Top Touch - 218 ? אוסף בוקי בועז - 219 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 220 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 221 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 222 ? לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים - 223 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 225 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 231 ? י - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 231 ? ש - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 232 ? אוסף משפחת גרוס , תל אביב - 233 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 234 ? ע - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 234 ? ת - לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים 236 ? ע - לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים 236 ? ת - לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים - 238 ? לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים 239 ? ש - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 242 ? בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . אוסף אוטוגרפים על שם שבדרון - 243 ? לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים - 244 ? מכון לבון לחקר תנועת העבודה , תל אביב - 245 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 249 ? ע - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 249 ? ת - מכון לבון לחקר תנועת העבודה , תל אביב - 250 ? איור לפרק " בצילו של א . ד . גורדון " מתוך : דרכה של דגניה , הוצאת " דבר , " תל אביב , . 1961 באדיבות משפחת גוטמן ומוזיאון נחום גוטמן , נווה צדק , תל אביב - 251 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 254 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 255 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 256 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 257 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 258 ? הארכיון הציוני המ רכזי , ירושלים - 259 ? לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים - 262 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 263 ? לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים 264 ? י - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 264 ? ש - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים - 267 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 268 ? י - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . מחלקת המוסיקה 268 ? ש - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 269 ? ע - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 269 ? ת - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . מחלקת המוסיקה - 270 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 271 ? בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים . מחלקת המוסיקה 282 ? AKG-Images - 281 ? AKG-Images - 278 ? AKG-Images - 276 ? Imperial War Museum , London / Bridgeman Art Library - 273 י 282 ? Images AKG- - ש - ויז ' ואל - 285 ? Imperial War Museum , London / Bridgeman Art Library - 283 ? Swim Ink / Corbis / ויז ' ואל 286 ? Bettmann / Corbis / ע - ויז ' ואל 286 ? Swim Ink / Corbis / ת - ויז ' ואל - 287 ? Bettmann / Corbis / ויז ' ואל 288 ? Bettmann / Corbis / ע - ויז ' ואל 288 ? Bettmann / Corbis / ת - ויז ' ואל 289 ? Swim Ink / Corbis / י - ויז ' ואל 289 ? Corbis / ש - ויז ' ואל Hulton-Deutsch Collection - 290 ? Hulton-Deutsch Collection / Corbis / ויז ' ואל - 291 ? / Corbis / ויז ' ואל 301 ? AKG-Images - 293 ? Bettmann / Corbis / י - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 301 ? ש - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 302 ? לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים 303 ? י - אוסף משפחת גרוס , תל אביב 303 ? שע - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 303 ? שת - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים - 304 ? הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים 306 ? Top Touch - 305 ? ע - הארכיון ההיסטורי , תל אביב 306 ? ת - הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים que des Arts Decoratifs , Paris / Archives Charmet / Bridgeman Art Library - 309 ט - 312 ? The Fine Art Society , London / Bridgeman Art Library - 311 ? Bridgeman Art Library Private Collection / The Stapleton Collection / - 310 ? Biblioth מוזיאון ישראל , ירושלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר