עמוד:171

. 1 לפניכם שתי קבוצות של מושגים ואירועים הקשורים במאבק להקמת מדינת ישראל . קבוצה א : ליל הגשרים ; הכרזת האו " ם על חלוקת א " י ; המשך מדיניות הספר הלבן על ידי ממשלת ה " לייבור ;" הסכמי שביתת הנשק ; פיצוץ מלון " המלך דוד . " קבוצה ב : פירוק " תנועת המרי העברי ;" הקמת ועדה אנגלו אמריקנית ; הקמת " תנועת המרי העברי ;" השבת השחורה ;" ועדת אונסקו " פ . א . התאימו בין המושגים והאירועים בשתי הקבוצות . ב . בחרו שני צירופים של מושגים ואירועים והסבירו את הקשר ביניהם . ג . בחרו שני צירופים בעלי משמעות מיוחדת בתהליך הקמתה או עיצובה של המדינה . נמקו את בחירתכם . . 2 התחלקו לקבוצות המייצגות עיתונאים מן היישוב ועיתונאים פלסטינים שנשלחו לסקר את הדיון באו " ם לקראת החלטת החלוקה . א . הכינו כתבה שתכלול מידע אודות הדיון באו " ם , עמדתן של כמה מן המדינות המשתתפות בו , תוצאות הדיון וההצבעה ותגובות בעקבות ההחלטה . ב . הציגו את הכתבות בעיתון קיר שיוצג בכיתה . ג . דונו במליאת הכיתה בהבדלים בין הכתבות של עיתונאי היישוב ושל העיתונאים הפלסטינים . . 3 יש הטוענים , כי החרפת מאבקו של היישוב בבריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה הובילה להחלטת החלוקה של האו " ם בכ " ט בנובמבר . א . ציינו את התחומים שבהם נאבק היישוב בבריטים ותארו את דרכי המאבק . ב . בחרו שני אירועים מרכזיים המבטאים , לדעתכם , את ההסלמה ביחסי שני הצדדים ותארו אירועים אלה . הסבירו מדוע , לדעתכם , אלו הם אירועים מרכזיים . ג . מה דעתכם על הטיעון המוצג בתחילת השאלה ? נמקו . . 4 מלחמת העצמאות כוללת מספר מבצעים צבאיים מרכזיים . א . בחרו באחד מהמבצעים ונסחו שאלות לחקירת מבצע זה מנקודת מבט המעניינת אתכם . ב . היעזרו במקורות מידע וחפשו תשובות לשאלותיכם . ג . הציגו את המבצע לפני הכיתה בדרך שתבחרו ( הרצאה , שיקופיות , מצגת . ( 'וכו . 5 למלחמת העצמאות ניתן ביטוי בספרות ובאמנות ( שירה , סיפורת , מחזאות , קולנוע , ציור ופיסול . ( א . בחרו אחד מן התחומים , ואחד מן היוצרים שביצירתו ניתן ייצוג למלחמת העצמאות . הסבירו את בחירתכם . ב . הציגו לפני הכיתה יוצר אחד ויצירתו , הנוגעת למלחמת העצמאות . הסבירו כיצד מתייחס היוצר למלחמת העצמאות . תארו את תרומתה של היצירה שבחרתם בה להבנת מלחמת העצמאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר