עמוד:152

המרד בגטו ורשה מפתיע את הגרמנים מרד גטו ורשה היה אחד מכמה מרידות וניסיונות של תגובה מזוינת בגטאות . הוא הקדים את מרד הפולנים בגרמנים והפך לסמל . המרד החל בערב חג הפסח תש " ג , כאשר הגרמנים נכנסו אל הגטו במטרה לחסלו 19 ) באפריל . ( 1943 רבים מתושבי הגטו הסתתרו בבונקרים שהוכנו מראש . הבונקרים היו מצוידים במלאי של תרופות , במזון וחלקם אף היו מחוברים לרשת החשמל . מול אלפי חיילים גרמנים מאומנים ומצוידים בטנקים ובנשק אישי עמדו כשבע מאות וחמישים לוחמי מחתרת מצוידים בנשק מועט : ארבעה עשר רובים , שניים–שלושה מקלעים קלים , תתמקלעים אחדים , כחמש מאות אקדחים ורימונים . מיד עם כניסתם לגטו נתקלו הגרמנים בהתנגדות חריפה ונאלצו לסגת , תוך אבידות . מרדכי אנילביץ' , מפקד המרד , נתן ביטוי לרגשותיו במכתב ששלח ארבעה ימים לאחר פרוץ המרד ובו כתב : " חלום חיי קם והיה . ההגנה העצמית בגטו הפכה לעובדה " ( מסמך . ( 7 הגרמנים נזקקו לימי לחימה נוספים מבית לבית ומבונקר לבונקר כדי להכניע את המורדים . כדי להימנע מהיתקלות בלוחמים שרפו הגרמנים את בתי הגטו . כאשר חדר חום השריפה למרתפים החלו המסתתרים להימלט החוצה . חלקם נורו ומתו , ואחרים נמלטו והמשיכו להסתתר בין הריסות בתי הגטו . הגרמנים הפעילו מכשירי האזנה וכלבי גישוש כדי לאתר את המסתתרים . המקומות בהם התגלו סימני חיים - פוצצו . רק כעבור שישה שבועות מיום פרוץ המרד הודיע המפקד הגרמני כי גטו ורשה חדל מלחימה ( סוף מאי . ( 1943 מרד גטו ורשה היה המרד ההמוני הראשון באירופה הכבושה . יהודי ורשה מרדו באביב 1943 ואילו רוב המרידות החשובות של עמי אירופה אירעו מאוחר יותר , כאשר בעלות הברית סיפקו תמיכה לתנועות ההתנגדות או כאשר עמדו לכבוש את האזורים האלה . המרד של הפולנים התקיים רק בקיץ 1944 כאשר הצבא האדום עמד בשערי ורשה . כלומר , יותר משנה לאחר מרד גטו ורשה . גם המרידות של המחתרת הצרפתית אירעו ברובן רק לאחר הפלישה של בעלות הברית לאירופה ( יוני . ( 1944 מרדכי אנילביץ' ( 1943-1919 ) חבר " השומר הצעיר " ומדריך בתנועה . בשנות המלחמה הראשונות נטל חלק בהוצאת עיתונות מחתרת ובניהול סמינרים של התנועה . היה מפקד המחתרת בגטו ורשה . על שמו נקרא קיבוץ יד מרדכי . . 7 כיצד תוכלו להסביר את העזתם של חברי אי " ל לפתוח במרד במצב של יחסי כוחות כה נחותים ? לוחמי גטו ורשה נופלים בידי הגרמנים לאחר חיסול הגטו , מאי 1943

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר