עמוד:150

היהודים מקימים ארגוני מחתרת בגטאות ידיעות על רצח יהודים בשטחי ברית המועצות הגיעו לגטאות אחדים ובהם גטו ורשה , גטו וילנה וגטו ביאליסטוק עוד בסוף שנת . 1941 אבל היהודים בגטאות נטו להאמין כי מדובר באירועים חולפים הקשורים למהלך המלחמה . בארצות רבות , למשל יוון , לא נודע על הרציחות עד לסיום הגירושים למחנות . אבל עוד בתחילת 1942 התבססו בהדרגה ידיעות שהובילו אחדים למסקנה אחרת , ולפיה השמדת היהודים היא טוטלית , מתוכננת ושיטתית . כבר בינואר 1942 פורסם בגטו וילנה הכרוז " אל נלך כצאן לטבח "! בידי אבא קובנר ( מסמך . ( 5 גירוש יהודי ורשה לטרבלינקה , שהחל 22–ב ביולי , 1942 נמשך כחודשיים ובמהלכו גורשו כשבעים וחמישה אחוזים מתושבי הגטו - תרם לביסוסן של הידיעות הללו . כאשר החל הגירוש התייצבו רבים מיהודי ורשה בנקודת האיסוף על פי הפקודה שניתנה . הגרמנים ניצלו את העובדה שהיה רעב כבד בגטו והבטיחו לבאים למקום האיסוף שלושה כיכרות לחם וריבה . שישה ימים לאחר תחילת גירוש יהודי ורשה לטרבלינקה הוקם בגטו ורשה ארגון המחתרת אי " ל - ארגון יהודי לוחם 28 ) ביולי . ( 1942 אי " ל הוקם על ידי שלוש תנועות נוער שפעלו בגטו : " דרור , " " השומר הצעיר " ו " עקיבא . " במשך הזמן התרחב הארגון והצטרפו אליו ארגונים נוספים . לא במקרה צמחה המחתרת היהודית דווקא בפולין . ליהודי פולין הייתה תודעה לאומית ויהודית חזקה ופעלו בקרבם תנועות וארגונים מכל הגוונים : תנועות ציוניות , בלתי ציוניות ואנטי ציוניות . למייסדי אי " ל לא הייתה כל תוכנית פעולה אבל היה ברור להם כי עליהם להתנגד בכוח ולהילחם נגד הגירוש , מכיוון שהגירוש איננו אלא רצח . חברי המחתרת הבינו , כי מרד לא יגרום להצלת העם היהודי או לתבוסת גרמניה הנאצית אך היה בו מוצא של כבוד אנושי וביטוי של גבורה ( מסמך . ( 6 בהכנותיהם למרד התמודדו ארגוני המחתרת עם קשיים רבים . העסיקה אותם שאלת מיקומו של המרד - בתוך הגטו או ביערות . מצדדי המרד ביערות טענו , כי ביער קיימת אפשרות לברוח , להסתתר , לשרוד ואילו בגטו אין כל מוצא . אחרים טענו , כי המרד חייב להתרחש דווקא בגטו , כי שם המוקד של חיי היהודים , סבלם ומאבקם . את המצטרפים למחתרת הטרידה בעיית האחריות לבני משפחתם : האם אינם מסכנים במעשיהם הורים מבוגרים ? האם אינם מסכנים אחים ואחיות צעירים ? סוגיה נוספת התמקדה בעיתוי המרד : מתי לפתוח במרד ? האם בעת ריכוז היהודים לפני שילוחם להשמדה ? וכיצד ידעו אם אכן באים לקחתם להשמדה ? לארגוני המחתרת היו גם קשיים בהשגת נשק . הנשק שברשותם היה מועט ; חלקו יוצר בחשאי בגטו וחלקו הוברח אל הגטו תוך סיכון רב . הסיוע שקיבלו מן המחתרת הפולנית היה מועט ביותר . אבא קובנר ( 1987-1918 ) ממנהיגי " השומר הצעיר " בגטו וילנה וממפקדי המחתרת . החל 1943–מ פיקד על לוחמים שיצאו מגטו וילנה ליער . לאחר המלחמה היה ממייסדי " הבריחה " - נדידת ניצולים , בעיקר ממזרח אירופה , לעבר חופים שמהם יוכלו להפליג לארץ ישראל . אבא קובנר הצטרף לקיבוץ עין החורש . 1946–ב 1970–ב קיבל פרס ישראל לספרות על יצירתו . . 6 מה היה , לדעתכם , יחסם של יושבי ראש היודנרטים לרעיון המרד ? כותרים של עיתוני מחתרת בגטו ורשה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר