עמוד:105

ובסבון . תושבים מן הערים ניסו לקשור קשרים עם חקלאים בכפרים ולקנות את המוצרים ישירות ממשקיהם , דבר שגרם להתפתחותו של שוק שחור - מסחר שהתקיים בניגוד לחוק ובמחירים גבוהים מן המחירים שנקבעו במדינה . התארכותה של המלחמה וגיוסם של הגברים לתקופה ארוכה גרמו לכך שנשים נכנסו לתחומי עיסוק גבריים מובהקים , ולדוגמה : הוקם חיל עזר של נשים , ונשים החלו לשרת כאחיות בצבא , כנהגות אמבולנסים וכדומה . נשים רבות הצטרפו למעגל העבודה בתעשייה הכבדה - תעשיית הנשק והתחמושת ותעשיית המתכת . היו אף נשים שפנו לעסוק בעבודות חקלאיות במקום הגברים המגויסים , וכן השתלבו הנשים בעבודות פקידות ובתחבורה הציבורית וטיפלו בפצועים שבעורף . המלחמה טשטשה את ההבחנה בין מקצועות " גבריים " למקצועות " נשיים , " ויש הטוענים כי שנות המלחמה היטיבו עם הנשים : שכרן שופר , ובעקבותיו - רמת החיים שלהן . כך הייתה דווקא המלחמה שלב חשוב בתהליך שחרור האישה - אם כי משחלפה המלחמה נדחקו הנשים שוב לעיסוקים המסורתיים שאיפיינו אותן . במהלך המלחמה הוחל השימוש בטכנולוגיות לחימה חדישות . בעוד שבתחילת המלחמה היה חיל הפרשים אחד מן החילות החשובים , הרי במהלכה החלו הצדדים הלוחמים להשתמש בטנקים , במטוסים ובצוללות . התותחים והמרגמות היו כלי הנשק החשובים במלחמת החפירות , המטוסים הופעלו לצורכי סיור וריגול ולאחר מכן גם לצורכי תקיפה , והטנקים , שהוכנסו לשימוש בשנת , 1917 היו גורם מכריע בקרבות היבשה . במלחמה זאת הופעלו לראשונה אמצעי לוחמה המוניים כגון מקלעים אוטומטיים וחומרים כימיים , שהגרמנים השתמשו בהם . נשים בתעשיית המלחמה - פועלות בבית חרושת לתחמושת , צרפת , 1916 נשים משתלבות במאמץ המלחמתי , 1918 ( כרזה )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר