עמוד:77

כן ביקשו המדינות האחרות להדביקה . כך הואץ תהליך כיבושם של השטחים שמעבר לים . התחרות בין מדינות אירופה על אזורי השליטה כונתה " המירוץ האימפריאליסטי . " כתוצאה ממירוץ זה , עד ראשית המאה 20–ה היו רוב שטחיהן של אסיה ואפריקה שייכים לקומץ מעצמות אירופיות . המעצמה שהקימה את האימפריה הגדולה ביותר הייתה בריטניה ( מפה . ( 1 קיראו את שם המפה , התבוננו במפה ובמקרא - וענו . 1 ציינו בטבלה את המדינות האירופיות ואת האזורים שהן השתלטו עליהם : . 2 מה הן המסקנות העולות מנתוני הטבלה ? מפה : 1 האימפריאליזם האירופי בשטחי אסיה ואפריקה במאה 19–ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר