עמוד:66

גרמניה הייתה המדינה הראשונה שהנהיגה חוק ביטוח זיקנה , ביטוח מחלה וביטוח תאונות . ( 1881 ) בבריטניה נחקק חוק שקבע חצי יום שבתון בשבוע . ( 1911 ) כן נחקק בשנה זו בבריטניה חוק הביטוח הלאומי , שביטח את כל האוכלוסייה העובדת מפני מחלות והעניק טיפול רפואי חינם וקיצבת זיקנה . עבודת ילדים ונשים במכרות הפחם נאסרה , ויום העבודה של נשים הוגבל לעשר שעות עבודה . חוקים דומים נחקקו כעבור זמן בצרפת , באוסטריה , בשוויץ , בבלגיה , בהולנד ובאיטליה . 1914–ב היו לכל מדינות אירופה , חוץ מרוסיה וארצות הבלקן , חוקים בנושאי עבודה . מסמך : 1 חוק בתי החרושת באנגליה , 1833 ( קטעים ) א . איש שלא הגיע לגיל 18 לא יורשה לעבוד עבודת לילה . ב . איש שלא הגיע לגיל 18 לא יועסק בבית החרושת יותר 12–מ שעות ביום או יותר 69–מ שעות בשבוע . [ ... ] ו . במשך כל יום עבודה יינתנו לכל עובד לא פחות משעה ומחצית השעה כהפסקות אכילה , בלי לגרוע 12–מ שעות העבודה ליום . ז . החל מיום 1 בינואר שנת 1834 יהיה זה בלתי חוקי להעסיק בבית חרושת - פרט לתעשיית המשי - ילד או ילדה שלא מלאו להם תשע שנים . [ ... ] יז . שמורה הזכות להוד מלכותו למנות ארבעה אנשים בתפקידי מפקחים על בתי החרושת שבהם מועסקים ילדים ואנשים צעירים עד גיל , 18 והמפקחים הללו מוסמכים להיכנס לכל בית חרושת ולכל בית ספר הקיים לידו , בכל עונה ושעה , ביום ובלילה בהן נמשכת העבודה בבתי החרושת האלה . [ ... ] כ . כעבור שישה חודשים מקבלת חוק זה יחויב כל ילד וילדה שחל עליו סייג של 48 שעות עבודה בשבוע - [ פ ] לבקר בבית ספר . מתוך : מיכאל הנדל ( ליקט וערך , ( מקורות ללימוד ההסטוריה הישראלית והכללית , כרך רביעי , עמ' 284 . 1 חוקים נועדו לגרום שינוי . על איזה מצב מעידים החוקים ? . 2 מה היו אמצעי הביקורת של הממשלה על קיום החוקים ? בתור לשקילת תינוקות , אנגליה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר