עמוד:59

הגירה גדולה מאירופה הגידול באוכלוסיית אירופה יצר בעיות כלכליות חמורות בכמה מדינות , והן לא יכלו לספק את צורכי תושביהן . רבים מתושבי אירופה , ובעיקר ממדינות שכלכלתן התבססה על חקלאות , נאלצו להגר בשנים אלה ממדינותיהם . הגירה גדולה הייתה מרוסיה , ממדינות הבלקן , מאיטליה , מאירלנד , מאוסטריה ומגרמניה . המהגרים נדדו למרחקים , בעיקר - לקנדה , לארצות הברית , לאמריקה הדרומית ולאוסטרליה . זרם גדול במיוחד של מהגרים יצא מאירלנד . באירלנד שרר בשנות 40–ה של המאה 19–ה רעב כבד מפני שתפוחי האדמה , שהיו מרכיב בסיסי של המזון , נפגעו ממחלת הכימשון ונרקבו . רבים מתושבי אירלנד מתו ברעב , ואחרים היגרו מן המדינה . במשך כעשר שנים ( 1851-1841 ) עזבו את אירלנד כמיליון תושבים , ורבים מהם השתקעו בארצות הברית . לארצות הברית זרמו גם מהגרים ממדינות מזרח אירופה ודרומה , ואוכלוסיית ארצות הברית גדלה בין השנים 1870 1920–ל פי שלושה - 31–מ מיליון נפש 95–ל מיליון , בעיקר עקב זרם המהגרים ששטף אותה . קיראו את שם המפה , התבוננו במפה - וענו : . 1 עירכו רשימה של יעדי ההגירה מאירופה אל הארצות שהעדיפו המהגרים : בראש הרשימה יופיע יעד ההגירה שהיה מועדף ביותר , ובסופה היעד שהיה פחות מועדף . . 2 כיצד לדעתכם משפיעה הגירה גדולה על הארץ הקולטת ועל המהגרים הנקלטים בה ? מפה : 1 ההגירה מאירופה , 1914-1850 משפחת מהגרים אירית בדרכה ליעד ההגירה ( ציור שמן מאמצע המאה ( 19–ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר